رفیق داریوش اسدپور از میان ما رفت

تسلیت

رفیق داریوش اسدپور در گلوگاه مازندران که زادگاهش بود، به دلیل بیماری قلبی با زندگی بدرود گفت. رفیق داریوش سال های طولانی از زندگی خود را برای آرمان عدالت خواهانه و انسانی رزميد و در اين راه به اسارت هر دو رژيم استبدادی درآمد و سال  هائی چند از عمر خود را در زندان ها گذراند. او در سال های ٥٢ و ٥٣ مدتی در اسارتگاه های رژيم شاه به سربرد و بعد از انقلاب به صفوف فدائيان پيوست. داريوش در يورش سراسری وزارت اطلاعات در سال ٦٥ به تشکيلات سازمان دستگير شد و باز مدتی را در زندان سپری کرد.

 او بعد از زندان هم به آرمان خود وفادار ماند و به تلاش هایش برای تامين آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی ادامه داد.

 ما فقدان این رفیق عزيز را به همسر و فرزندانش :دانوش،سروش و یاشار و همچنین رفقا و دوستانش تسلیت گفته و برایشان بردباری آرزو می کنیم.

 دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٨ مهر ١٣٩٢ (١٠ اکتبر ٢٠١٣)

بخش: 

افزودن نظر جدید