آیا جهان سخنان اخير نتانياهو را تائيد می كند؟

به عنوان مقدمه

اپوزيسيون خارج كشور اعم ازجریانات  ماركسيستي، دمكرات و ليبرالي تاكنون رويكرد نوين جمهوري اسلامي ايران در حوزه سياست خارجي  را ارزيابي نكرده است. مطلب حاضر عليرغم اين كه فعلا آثاري از تغيير رويكرد دولت يازدهم در عرصه سياست داخلي را شاهد نبوده و انتقاد هاي بسيار دارد. ليكن برابر اصول سياست مدرن يادآوري مي كنیم که  انتظار تغيير در هر پديده ای به عوامل درونزا و برونزا بستگی دارد. در برشي تاريخي حاكميت از رهگذر امر درونزايي به تامین و توسعه  نيازهاي اقشار مردم مي پردازد. ليكن در مقاطعي كه فشار جهاني بر حاكميت بیشتر میشود باعث بی توجهی حاکمیت به امور داخلي و مسائل مردم زحمتكش میگردد؛ لذا اولي تر آن میبیند که طرح مطالبات داخلي را کمرنگ كرده تا از كمند اعمال فشار جهاني رهایی يابد. سپس طرح مطالبات مردمی را آغاز و به اوضاع نابسامان داخل كشور بپردازد. بر مبناي دو عامل مزبور فضايي را ايجاد میشود که در چنين فضايي يا مردم منافع ملي خود و بروز احساسات وطن پرستانه را مقدم بر رفاه و معيشت خود قرار می دهند. يا اينكه تحت فشار زيانبار فشارهاي گوناگون خارجي، حاكميت كشور خود را به چالش و روياروئي فرامي خوانند. در مورد ايران مولفه اول مصداق دارد. زيرا شركت بخش وسيعي از مردم در انتخابات 24 خرداد 1392 و راي به رويكرد اعتدال ثابت كرد كه اقشار گوناگون جامعه بناي چالش و روياروئي با رژيم جمهوري اسلامي را ندارند. برآورد مزبور مبناي تحليلي شد كه مي خوانيد. با وجود داشتن انتقاد به عملكرد جمهوري اسلامي، خود را قانع ساختیم تا باوري را پيش ببریم كه اندك اميدی را در ذهن مابارور میسازد. اميد به اينكه شايد ورود ايران به عرصه تعامل و همكاري با جامعه جهاني بويژه دول غربي اعم از آمريكا و اروپا سبب گردد تا در گام بعدي تاثير بسزا در سياست داخلي رژيم گذاشته باشد.

 

"مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی با نتانیاهو كه منتشر شد. تعجب آفرين بود. مصاحبه مذكور با سخنان نتانياهو در مجمع عمومي  چندان تغييري نشان نمي داد. فقط برخلاف سخنراني وي در سازمان ملل مصاحبه خالي از توهين بود. نگاه سمپاتيك به مردم ايران و اشاره به سكونت يهوديان در ايران از زمان كورش كبير امتياز مصاحبه وي بود. گرچه مولفه احترام به مردم ايران را مطرح مي سازد و مي گويد اولا من علیه ایران حرفی نزدم. من برای مردم ایران احترام زیادی قائلم. برای سرزمین پارس هم همینطور. اما نتيجه احترام صوري و موذيگرانه وي بلافاصله آشكار شده و با اعلام  روحانی نماینده مردم ایران نیست. او نماینده اراده‌ای برای تغییر است اما این اراده در یک انتخابات آزاد ابراز نشد.شكنندگي و بي اعتباري احترام فرماليستي به مردم ايران در اين سه عبارت به چشم مي خورد. نتانياهو از همان كليد واژه هاي اپوزيسيون براندازرژيم ايران استفاده مي كند كه تاكنون آنها را مورد حمايت گوناگون قرار داده است. از سويي ديگر اشاره وي به نقش كورش بزرگ، در رابطه با ارائه امكان به تبعيديان يهودي كه از بابل به اسرائيل بازگردند. بزعم وي فاكت تاريخي است كه از آن كمك گرفته تا سياست هاي جناح تندرو حاكميت اسرائيل را توجيه نمايد و از آن سند مالكيت هزاران ساله براي جناح خود بسازد و فردا ادعاي ارضي ايران را مطرح كند.

 

در بخش ديگري از مصاحبه 5 اكتبر نخست وزير افراطي اسرائيل ادعا مي كند؛ تنها دلیلی که ایران اصرار دارد – ایران نه، خامنه‌ای – که فن آوری غنی سازی داشته باشد، این است که او سلاح هسته‌ای می‌خواهد. موضع نتانياهو در مقايسه با ديدگاه اوباما تفاوت ماهوي دارد. بعد از باور رئيس جمهور آمريكا به فتواي فقهي رهبر جمهوري اسلامي كه توليد سلاح اتمي را خلاف شرع دانسته، حتي اوباما در سخنراني  مجمع عمومي برآن تاكيد مي كند. در شرائطي كه رئيس جمهور آمريكا  از اين فاكت ديني رهبر جمهور اسلامي تبعيت و در مهندسي اجتماعي سعي دارد از آن در روندعادي سازي مناسبات بين آمريكا و ايران نهايت استفاده را بنمايد. نتانياهو بر ادعاي هميشگي و موهومي؛ اصرار اثبات نشدني به تمايل آقاي خامنه اي به سلاح اتمي اهداف سياست ايران هراسي را معنا مي كند. سخنراني رئيس جمهور ايران  در نشست مجمع عمومي سازمان ملل  باعث واكنش تند و خشم آلود نخست وزير اسرائيل شد. بنابراين نگاه به سخنان رئيس جمهور ايران و آمريكا ضروري به نظر رسيد.

 

بيان رويكرد نوين جمهوري اسلامي در مجمع عمومي سازمان ملل

در مجمع عمومی سازمان ملل، حسن روحانی انعطاف و نرمش در حوزه دیپلماسی در ایران را  معنا کرد. وی طی سخنرانی خود تاکید کرد در سياست خارجی نرمش و دوستی را سرلوحه مأموريت خود قرار داده است و خواستار احقاق حقوق اساسی ايرانيان است. روحانی به وضوح گفت ایران در پی انجام برقراری تعامل و گفت و گو با غرب است و به دنبال از ميان برداشته شدن تحريم ها می باشد. با اعلام چنين مواضعی و پيگيری چنان سياست هايی، روحانی کوشید تا تصويری متفاوت از ايران به جهان ارائه کند و توانست نظر جامعه جهانی را جلب نماید.

 

سخنرانی یازدهمین رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مثبت و مورد استقبال قرار گرفت و همه دولت ها آن را تائید وسازنده ارزیابی کردند. جامعه جهانی و به ویژه باراک اوباما مواضع ایران را گشایش فصل نوینی در سیاست جمهوری اسلامی دانستند و تمامی کشورهای اروپائی، آسیائی و افریقائی عضو سازمان ملل با حسن روحانی به اشکال مختلف، دیدارهائی داشتند و در مجموع از رویکرد نوین جمهوری اسلامی به گرمی استقبال کردند. در راستای باور به اعتدال گرائی منتخب مردم ایران (تحت سیاست تحریم غرب) دولتمردان آمریکا نیز علیرغم سیاست دوپهلو،  مواضع حسن روحانی را مغتنم شمرده و فرصتی دانستند تا همراه  ایران در مسیر تعامل و همکاری گام بردارند. آمریکا در صدد برآمد با اتخاذ سیاست درست اندکی از میزان خشم و نفرت مردم ایران نسبت به سیاست های آمریکا را کاهش دهد. ليكن عليرغم استقبال بي سابقه از مواضع ايران، تنها نتانیاهو نخست در سازمان ملل ساز مخالف خوانی با رویکرد نوين ایران را به صدا در آورد و آهنگ جنگ افروزی را زمزمه کردو خشمگینانه بر رویکرد حسن روحانی تاخت و از هر گونه اتهام و برخوردهای غیر دیپلماتیک نیز دريغ نكرد. وي پیام ایران مبنی بر تعامل با جهان و حل و فصل مسئله هسته اي را نیرنگ و فریب دانست.باید گفت  سخنان نتانياهو  در شرائطی حاكم شدن فضاي تعامل با ايران جاي پرسش دارد. در حالي که خانم کاترين اشتون تاکید کرده اند: " مذاکرات هسته‌ای ايران در بهترين فضای ممکن برگزار شود. ما بايد تمايل و حسن نيت خود را برای نشستن پشت ميز مذاکره نشان دهيم .سپس از طرف مقابل نيز همين انتظار را داشته باشيم يا اينكه  وزیر امورخارجه آمریکا " جان کری" در گفت‌وگو با برنامه " دقيقه 60" شبکه تلويزيونی " سی‌بی‌اس " اعلام ميكند: " توافق هسته‌ای با ايران می‌تواند زودتر از شش ماه صورت گیرد. در ادامه مطرح مي نمايد خواست ايران، برای دستيابی به توافق هسته‌ای بين سه تا شش ماه، حتی می‌تواند زودتر اتفاق بيفتد. در ادمه بلافاصله سنای آمریکا بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران را متوقف مي كند. طرح تحريم هاي جديد عليه ايران که " در ماه ژوئیه به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود،از دستور كار مجلس سنا خارج و این موضوع بار دیگر به تعویق مي افتد تماس‌های اخیر مقامات ایران و امریکا هر چند هنوز به نتیجه مشخص و ملموسی نرسیده است اما به نوعی نشانه‌های گشایش باب گفتگو میان دو کشور تلقی می‌شود. تغيير رويكرد ايران نسبت به سياست خارجي يكي از علل پذيرش ايران بود و علل ديگر باور ايران به پيشرفت در زمينه هاي علمي و... هرچند پيشرفت مذكور ناشي از كوشش پژوهشگران ملي واجتماعي بوده و حاكميت نقش زیادی در آن نداشته است. بنابراين به جهت پذيرش و باور به ثبات ايران غرب گام كوچكي برداشت. اما همین قدم کوچک هم خوشایند رژیم اسرائیل نبود و باعث خشم اين كشور گرديد تا سعي بسيار بكار ببند د او و هدف او تلاش مذبوحانه اسرائيل این بود که تا مانع برداشتن گام های بلندتر آمریکا شود.

 

تلاش نتانیاهو با هدف ممانعت در تاخت اسب راهوار اعتدال سياست ایران

نمایش رویکرد خصمانه اسرائیل را بايد ناشي از شرائط جدید ایران دانست.  نخست وزیر اسرائیل از حمایت بی سابقه شرکت کنندگان در مجمع عمومی سازمان ملل از ايران، خشمگين شد . بدين ترتيب  خود را به سازمان ملل رساند و سخنرانی کرد. اما اسب راهوار ایرانی به پیش تاخته و کار نتانیاهو برای خنثی کردن اثرات حضور روحانی در نیویورک سخت‌تر شده بود. نخست وزيراسرائيل در سخنان خصمانه خود، خواستار توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران شد. هدف مشخص جنگ افروزانه نتانیاهو جلوگیری از رسیدن ایران به نقطه غیرقابل بازگشت است. در شرائطی که مجلس سنای امریکاتحت تاثير عوامل مختلف، تحریم های جدید علیه ایران رامتوقف می نماید نخست‌وزیر اسرائیل نسبت به کاهش تحریم‌ها و رسیدن به یک توافق نصف و نیمه با ایران به آمریکا اعتراض کرده و هشدار می دهدوحتی  بر طبل جنگ با ایران کوبیده ومیگوید " اگر اسرائیل تنها هم بماند از خود در برابر ایران دفاع خواهد کرد. نکته ظریف سخنرانی نتانیاهواینکه می کوشد؛ کشورهای عربی را تحریک و با خود همراه کند. اسرائیل در صدد بود تا خود را از زیر فشار افکار جوامع و دولت ها خارج كند. مابه ازاء هدف مزبور ظاهرا پوشاندن عملكرد تشنج آفريني و مداخله در امور داخلي دولت هاي مستقل بود. حمايت همه جانبه، آشكار و پنهان از القاعده بازسازي شده  در خاورميانه و آفريقا ابزار سياست توسعه طلبانه اين كشور مي باشد. نتانياهو در مسیر موهوم ایران هراسی سخن راند و گفت: سرانجام کشورهای عربی فهمیدند که اسرائیل دشمن شان نیست بلکه ایران است. اسرائیل باوجود بازی با کارت القاعده در اشکال جدید ( جبهه انصره و... ) تلاش بسیار نمود تا افکار کشورهای عربی ، نسبت به عملکرد اسرائل را منحرف سازد. تا بجای نگاه به حرکات ضد حقوق بشری اسرائیل نگاهها متوجه ایران شود.

 

جای تاسف دارد که اسرائیل به هیچیک از اصول و پادمان های سازمان انرژی هسته ای و دیگر کنوانسیون ها بویزه کنوانسیون خلع سلاح کشتار جمعی پایبندی نشان نداده؛ ولی  خواستار آن می شود که ایران حق هیچگونه فعالیت هسته ای برای مصارف غیرهسته اي  را ندارد. آیا وجود زرادخانه اتمي با هزاران كلاهك اتمي و انبوهي از سلاح هاي شيميائي عامل گستاخی اسرائیل نيست؟ تاكنون اسرائيل با بي شرمي حقوق مردم فلسطین و دولت خودگران فلسطینی را تضييع كرده و مي كند. اگر رژیم اسرائیل مسلح به زرادخانه اتمی نبود باز جسارت میکرد هركاري را  در کشورهاي خاورميانه تكرار كند و حتي به  ایران یورش سیاسی ببرد.

- سخنان نمایندگان ایران در نیویورك برخی برگ‌های برنده نتانیاهو را به آتش كشید.

 

بدون اما و اگر هم مي شود گفت كه مواضع حسن روحاني و بروز نرمش و انعطاف در سياست خارجي ايران، سبب واكنش نتانياهو شد. استقبال اعضاء مجمع عمومي از نمایندگان جمهوري اسلامي زمينه سرفصل تازه ای از  ترس و نگرانی عمیق نتانياهو و حاميان او در درون حاكميت و فرو رفتن در گرداب انزوایی تازه باشد که دولت این کشور احساس می‌کند،.این گرفتاری ناشی از چالش بزرگی است که وجهه حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برای اسرائیل به‌وجود آورده است به گونه‌ای که یک ناظر بی‌طرف می‌تواند حس کند که هم اکنون نوعی فضای رنج و ترس از احتمال بهبود مناسبات غرب با ایران، بر اسرائیل حاکم شده است.

 

نتانیاهو در حالی در نشست شصت و هشتم مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی كرد كه درست یك هفته پیش، رییس جمهوری آمریكا در نخستین روز این اجلاس، بر حق ایران برای استفاده از فناوری اتمی و غنی سازی تاكید كرد و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر خلاف بودن تولید، انباشت و كاربرد تسلیحات كشتار جمعی راصحه گذاشت.از سوی دیگر، دیدار رییسان جمهوری، نخست وزیران و وزیران خارجه كشورهای مختلف از جمله فرانسه، اتریش، اسپانیا، آلمان و لهستان با رییس جمهوری و وزیر خارجه ایران و استقبال از مواضع تعاملی سازنده جمهوری اسلامی، بیش از پیش سبب شد، رسانه های مختلف و شبكه های خبری بین المللی مهار سياست تجاوزكاران اسرائيل را توصيه كنند. سياستي كه تشدید انزوای نتانیاهو را در پی خواهد داشت. نتانیاهو با تجربه این رویدادها و اینكه نمی توانست سخنی جدید در این باره بگوید، سخنان خود را به تكرار ادعاهای قبلی اختصاص داد، ولی دیگر نتوانست مانند نشست سال گذشته مجمع عمومی، بر سياست جنگی رژیم اسرائیل تاكید كند.

 

سخنرانی تند نتانیاهو نشان داد كه تندروهاي دولت اسراییل از اقدامات هفته گذشته جمهوری اسلامی، ناراحت شده و سعی دارند تا جایی كه ممكن است مانع آغاز بهبود رابطه بین ایران و آمریكا شوند. سیاست عمده‌ نتانیاهو در رابطه با ایران، بزرگنمایی خطر این كشور است تا موضوع فلسطین را مساله دوم مطرح بكند. به نظر می‌رسد كه ایران با آگاهی این راهبرد اسراییل را دریافته و سعی می‌كند با زبان دیپلماسی نو سخن بگوید.

قطعا موضع نتانیاهو نمی تواند مورد حمايت جناح ها و گرایشات درون دولت کنونی و افکار عمومی  اسرائیل باشد . عدم حمايت يك پارچه از سخنان نخست وزير اسرائيل در واكنش هاي گوناگون دولتمردان ميانه رو اسرائيل بارز است. چنانچه یک وزیر ارشد دولت اسرائیل بایکوت شنیدن سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل از سوی هیات اسرائیلی را تصمیمی اشتباه نامید و از آن به شدت انتقاد کرد. وزیر امور دارایی اسرائیل چهارشنبه سوم مهر در انتقادی تند از این دستور نتانیاهو گفت با این تصمیم اشتباه، اسرائیل خود را به عنوان مخالف همیشگی راهکارهای مسالمت‌جویانه به تصویر می‌کشد. وي در ادامه افزود كه  ما می‌بایست اقداماتی انجام دهیم که به جای ما، ایرانی‌ها مخالف صلح قلمداد شوند. ولي نتانیاهو در کارزار برای مقابله با لبخند روحانی بازنده کامل بود.

 

آیا جهان سخنان تشنج زا و جنگ افروزانه نتایاهو را خواهد پذیرفت

سخنرانی نتانياهو درحالی انجام شد که تيرگی در روابط تهران و واشينگتن بعد از سه دهه در نخستین سفر حسن روحانی رو به بهبود می‌رود. برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی ایجاد کرد تا روسای جمهوری ايران و آمريکا برای نخستين بار پس از انقلاب اسلامی با يکديگر تلفنی گفت‌وگو کنند. اما نتانیاهوی جنگ افروز اگرچه توان آرزوی حمله به ایران را ندارد. لیکن با شانتاژ ایران هراسی می کوشد تا کماکان فضای سیاست خاورمیانه متشنج باقی بماند.  آیا مواضع جنگ افروزانه نتانیاهو امکان اجرائی دارد؟ آیا مواضع آشتی ناجویانه وی از حمایت جناح های دیگر  دولت اسرائیل برخوردار است؟ بدون تردید یاوه گویی های نتانیاهو باندازه ای گوش خراش است که حتی وزرایش بستوه امده اند. آنها برخلاف جناح نتانیاهو دگرگونی سیاست ایران را نمایشی تلقی نکرده و آن راهراس آور نمی دانند. پس از سخنرانی نخست وزیر رژیم اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شماری از نمایندگان این رژیم لحن سخنان و اظهارات مطرح شده نتانیاهو درباره ایران را نامناسب دانستند. زهافا غلؤون رئیس حزب میرتس نیز تأکید کرد: نتانیاهو به شیوه سخنرانی گذشته خود بازگشته و به جای استقبال از تلاشهای بین المللی برای آغاز مذاکره با ایران، به تهدید روی آورده است. انزوای نتانیاهو در سازمان ملل و عرصه بین المللی برای ادامه فعالیت های ضد ایرانی، بگونه ای آشكار شده است كه رسانه های خبری حتی همزمان با سخنرانی نخست وزیر رژِیم صهیونیستی در تحلیل های فوری، وجود و افزایش روزافزون این انزوا را مورد تاكید قرار دادند. تلویزیون بی‌بی‌سی در این زمینه اعلام كرد: سخنان نمایندگان ایران در نیویورك برخی برگ‌های برنده نتانیاهو را به آتش كشید. شبكه خبری انگلیسی كه سخنان نتانیاهو را نشانه نگرانی‌ها از موفقیت های برنامه كاری روحانی و هیات ایرانی در نیویورك اعلام كرده افزوده است كه نشستن وزرای خارجه ایران و آمریكا بر سر یك میز، گفت‌ وگوی تلفنی روسای جمهوری دو كشور پس از ۳۴ سال و فضای كاملا متفاوت با سال گذشته، از جمله دلایل نگرانی های اسراییل است. انزوای سیاسی نتانیاهو حتی در تلویزیون صدای آمریكا نیز بازتاب یافت كه اعلام كرد: سخنان و موضع گیری های نتانیاهو با واكنش های متفاوتی روبرو شده است. مایكل اوهانیون كارشناس ارشد سیاسی و عضو مركز تحقیقاتی بروكینگز آمریكا در این زمینه گفته است: " آنان (اسراییلی ها) باور ندارند كه یك معامله با ایران ممكن باشد و فكر می كنند، تنها راه حل زور است. بنابراین، هدف سیاست های نتانیاهو متوقف كردن مذاكرات است. اوهانیون با اعلام هشدار در مورد موضع نخست وزیر رژیم اسرائيل گفت اگر نتانیاهو ظاهرا حتی نمی خواهد ما برای رسیدن به یك مصالحه تلاش كنیم و حتی نمی خواهد ببیند ما سعی می كنیم به توافقی برسیم، غیر منطقی است".6*

 

تماميت خواهي افراطيون اسرائيل در موضوع هسته اي

همه ما واقف به نظرات مغرضانه اسرائيل در خصوص انتساب هر نوع اتهام به كشورهاي مستقل در اقصي نقاط جهان؛ بويژه ايران هستيم . نتانياهو از سال 1991 تاكنون، تبليغ مبتني بر اين كه ايران تا توليد بمب اتم شش ماه فاصله دارد را از برنامه خود خارج نساخته است و همچنان در هر فرصت آن را بازخواني ميكند. اما نكته كميك نتاياهو در زمينه محق دانستن كشور خود به سلاح اتمي، غني سازي بوده و از اين حق خودخواهانه كوتاه نمي آيد.  نخست وزير جنگ طلب اسرائيل، پرسش خبرنگار بي بي سي كه " شما می‌گویید نباید هیچ غنی‌سازی‌ای در ایران انجام بگیرد و ما می‌دانیم که حتی آمریکا هم چنین حرفی را نمی‌زند. واقعا فکر می‌کنید خواسته‌های شما جدی گرفته خواهد شد؟ "7* را به مصداق دنبال نخود سياه فرستادن خبرنگار بي بي سي پاسخ مبهمي مي دهد تا از بيان موضع صريح و شفاف جامعه جهاني بگريزد. يا در مورد توليد و نگهداري سلاح اتمي در زرادخانه اسرائيل پاسخي مقدس مآبانه مي دهد كه " اسرائیل هیچ کشوری را تهدید به نابودی نکرده، حتی ایران را " . واقعا اگر زرادخانه هاي اسرائيل مملو از كلاهك هاي اتمي و ديگر سلاح كشتار جمعي نبود، جسارت مداخله در امور داخلي كشورهاي مستقل و ترور دانشمندان هسته اي مصر، عراق و ايران را داشت. واقعيت ثابت كرده كه اسرائيل اتمي دسترسي كشورهاي مستقل خاورميانه بخصوص  ايران را ذيحق به توليد اورانيوم با درصد غني سازي پائين نمي داند؟ با جنجال تبليغاتي امكان عبور ايران از توليد انرژي هسته اي جهت مصارف علمي و پژوهشي به توليد بمب اتم را در بوق و كرنا مي كند.

 

پاسخ خنده دارتر نتانياهو پاسخ به پرسش موضوع نپيوستن اسرائيل به پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي و شيميايي است. وي از اين سئوال نيز با رندي به قول خودش هوشمندانه وچموشانه مي گريزد و مي گويد:" در ارتباط با ان‌ پی‌ تی مشکل خاورمیانه کشورهایی نیستند که آن را امضا نکرده‌اند. مشکل کشورهایی هستند که ان‌پی‌تی را امضا کردند، مثل سوریه، عراق زمان صدام حسین و ایران. نخست وزير اسرائيل در حالي كه آني  از تبليغ خطر موهومي ايران اتمي خودداري نمي كند؛ علت عضو نشد ن در ان. پي. تي و تمكين به مقاوله نامه هاي جهاني را آشكار نمي كند.  اسرائيل در حالي كه هنوز پيمان هاي هسته اي را امضا نكرده، سعي مي كند تا كشورهاي منطقه را در هر زمينه پيشرفت علمي كه از كانال پديده علمي نانو تكنولوژي مي گذرد را با موانع بسيار از جمله به تاسيسات هسته اي و ترور دانشمندان هسته اي فلج كند. در رابطه با ترورهاي فيزيكي دانشمندان و پژوهشگران هسته اي كه جز سرمايه هاي اجتماعي - و نه حاكميتها - هستند. پاسخ ميدهد. که هر وقت اتفاقی در ایران می‌افتد این اسرائیل است که متهم می‌شود. این حرف‌ها یاوه است و معنی‌اش این نیست که این اتهامات حقیقت دارند .پاسخ نتانياهو مبهم و كلي است  و  اسرائیل را درترور افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ايران دخیل نمي داند.

 

در خصوص كنوانسيون (CWC) بايد بدانيم کنوانسیون منع توسعه، تولید، ذخیره سازی و استفاده از سلاح های شیمیایی و امحای این سلاح ها (CWC) پس از دو دهه مذاکرات فشرده در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو، سرانجام در سال 1993 در پاریس امضاء و از سال 1997 به اجراء درآمد. تاکنون 188 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده اند.ولی  در منطقه خاورمیانه، رژیم اسرائیل به همراه مصر و سوریه هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده و به عضویت آن درنیامده اند. ولی اقدام سوريه در پيوستن به كنوانسيون (CWC) عليرغم تاخير، بيانگر تغيير رويكرد حاکمیت سوریه نسبت به حقوق بين المللي مي باشد. اما آیا دولت اسرائيل چه زماني به كنوانسيون مزبور خواهد پيوست؟

 

توجيه امضاء نكردن "ان. پي. تي " توسط اسرائيل نيز جالب است. وي مي گويد کشورهایی که ان‌پی‌تی را امضا کرده‌اند ولی آن را زیر پا گذاشته‌اند و در حال ساخت، یا تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده‌اند"9* پاسخ مزبور جز به هيچ انگاشتن شوراي امنيت سازمان ملل و ديگر دول قدرتمند نيست. ترجمان پاسخ نتانياهو يعني اينكه گيرم كه اسرائيل پيمان مزبور را امضا كند چه نتيجه اي دارد؟ در انبارهاي تسليحاتي  اسرائيل به حد كافي كلاهك هسته اي هست.

 

خصومت  نتانیاهو در رابطه با ورود ايران به عرصه سياست بين المللي

روز پایانی اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برای بنیامین نتانیاهو به عنوان آخرین سخنران در سالن تقریبا خالی، روز تلخی  بود، زیرا بازتاب های جهانی موفقیت ایران از جمله تماس تلفنی باراك اوباما با همتای ایرانی اش و دیدارهای حسن روحانی با سران و مقامات بلندپایه كشورهای اروپایی و غیراروپایی، فرصت تكرار خودنمایی جنگی را از نخست وزیر رژیم صهیونیستی گرفت. و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی كه بیانگر نگرانی روزافزون از ادامه روند تعامل سازنده جمهوری اسلامی و نزدذیك شدن دیدگاههای طرفین در مذاكرات پیش رو با گروه ۱+۵ در سطح وزیران خارجه بود، خواستار ادامه و حتی افزایش تحریم ها شد در حالیكه از هم اكنون بسیاری از شركت های اقتصادی و صنعتی غربی از جمله توتال فرانسه اعلام كرده اند كه منتظرند به بازار ایران برگردند.

 

با وجود تلاش های نخست وزیر اسراییل، محافل دولتی در واشنگتن تاكید می كنند، اوباما حاضر نیست فرصت كنونی رسیدن به توافق با ایران و حل موضوع هسته ای از طریق مسالمت آمیز را از دست بدهد و آمریكایی ها به چمدانی كه نتانیاهو با خود به نیویورك آورده است، اعتنای چندانی نمی كنند. حال درپایان اگر نگاهی به ابتدای بحث بنمائیم در می یابیم همسوئی نگرش نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل با اپوزیسیون داخلی و خارجی اگر هم آگاهانه و هدفدار نباشد حداقل نشانه جهل سیاسی و نادانی و عدم اشرافیت به مسائل پیچیده منطقه خواهد بود.

  

  

 

افزودن نظر جدید