به اعدامها پايان دهيد

 يک ويدئو کليپ از رسانه.

به اعدامها پایان دهید!

افزودن نظر جدید