به اعدامها پايان دهيد

 يک ويدئو کليپ از رسانه.

تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید