جلسە سخنرای و گفتگو در پالتاک

 نشست پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در تاریخ شنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳ با سخنرانی میمهانان مهرداد درویش پور جامعه شناس و رضا کاظم زاده روانشناس به بررسی پدیده‌ی مهاجرت از ابعاد سیاسی، اجتماعی و روانشناسی می‌پردازد.

 

                         مهرداد درویش‌پور ـ جامعه‌شناس                          رضا کاظم‌زاده ـ روانشناس                                                                                              

                               

 

زمان:

شنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳ (چهارم آبان ماه ۱۳۹۲) از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

 

آدرس اتاق:  irAn fadAiyAn aksariyat

Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East - Iran

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید