جلسه سخنرانی از طریق پالتاک در امریکای شمالی

گفتگو با بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی - اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هموطنان عزیز و گرامی!

سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت در آمریکای شمالی اولین جلسه پالتاکی خود را در تاریخ یکشنبه 10 نوامبر 2013 در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو و شرق آمریکا، و 8 شب به وقت اروپای مرکزی برگزار خواهد نمود. سخنران این جلسه  بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی- اجرائی سازمان خواهد بود که به اوضاع سیاسی کشور پرداخته و به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهد داد. از شما دعوت میشود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

جهت اطلاع بیشتر میتوانید از طریق ایمیل های زیرین با ما تماس بگیرید:

برای تماس با سازمان در آمریکا:

usakarinfo@gmail.com

برای تماس با سازمان در کانادا:

Oipfm.toronto@gmail.com 

مشخصات اطاق:

 IrAn FadAiyAn aksariyat

Paltalk Rooms-Chat Rooms- Middle East-Iran

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – آمریکای شمالی

 

بخش: 

افزودن نظر جدید