اشغال سفارت آمریکا در بهمن ١٣٥٧ توسط چریکهای فدایی خلق دروغی بيش نيست

کار آنلاين:
مدتی قبل خبرگزاری مهر مصاحبه ای درج کرده بود با عنوان: "چگونگی تسخیر سفارت آمریکا در ٢٥ بهمن ٥٧ توسط چریک های فدایی خلق". اين مصاحبه با یعقوب توکلی و سلیمی نمین که ظاهرا هردو جزو تاريخ نگاران جمهوری اسلامی هستند، صورت گرفته است. آندو مدعی هستند که چريک های فدائی خلق را در ٢٥ بهمن سال ١٣٥٧ چند ساعتی سفارت امريکا را تصرف کرده اند. در اين مصاحبه برای اين ادعا مدرکی و سندی ارائه نشده است. گويا منبع آن ها دکتر يزدی است که اين ادعا را در يک مصاحبه گفته و يا در خاطراتش نوشته است. این ادعا در سالهای گذشته بطور مکرر طرح شده و در نشریات انعکاس یافته است.

اقای فتاپور شما در روزهای پس از انقلاب عضو هیات اجرایی سازمان و مسئول ستاد سازمان در تهران بودید. آیا سازمان در اشغال سفارت امريکا در روزهای اول انقلاب مشارکت داشت؟

مهدی فتاپور:
همانطور که شما اشاره کردید من در آنروزها مسئولیت ستاد سازمان در تهران را بر عهده داشتم. هيئت اجرائی و مسئولين ستاد نه تصميمی برای حمله به سفارت امريکا گرفته بودند و نه سازمان در روز ٢٥ بهمن ٥٧ به چنين اقدامی دست زد. اقداماتی که در سطح تهران توسط نیروهای وابسته به سازمان صورت میگرفت به اطلاع ما میرسید. هیچ اطلاعی مبنی بر حمله به سفارت توسط نيروهای وابسته به سازمان بدست ما نرسید. تسخیر سفارت در روز 25 بهمن ماه توسط نیروهایی که ارتباطی با سازمان نداشتند صورت گرفت و بنام سازمان چریک‏های فدایی خلق مطرح شد.
علاوه بر این در آنروزها خط مشی سیاسی ما مبارزه علیه دیکتاتوری بود. ما بر اساس این خط مشی معتقد بودیم که مبارزه نیروهای سیاسی اساسا باید علیه استبداد و عاملین سرکوب باشد و بر همین مبنا در سالهای قبل از انقلاب در زندان، عملیات سازمان مجاهدین علیه مستشاران آمریکایی را نادرست و تضعیف کننده مبارزه میدانستیم. در روزهای پس از انقلاب ما در حمله به پادگانها و ارگانهای وابسته به ساواک و دربار مشارکت داشتیم ولی حمله به سفارت آمریکا در چارچوب سیاست ما نبود.

کار آنلاين
پس این ادعای تسخیر سفارت بدست چریکهای فدایی خلق بر چه اساس و با چه انگیزه‏ای مطرح شده است؟

مهدی فتاپور
در روز 25 بهمن گروهی مسلح سفارت آمریکا را اشغال کردند که با دخالت دکتر یزدی، اشغال سفارت پس از چند ساعت خاتمه یافت. من در همان زمان فیلمی دیدم که از تلویزیون پخش شد و در این فیلم چند جوان که مسلسل در دست داشتند دیده میشدند که بازوبندی به بازو داشتند که روی آن نوشته شده بود چریک‏های فدایی خلق. ما همان زمان اعلام کردیم که سازمان ما نقشی در این اشغال نداشت. ولی در سالهای اخیر همواره مطرح شده که برای اولین بار چریک‏های فدایی خلق پس از انقلاب سفارت را تسخیر کردند و این دروغ آنقدر تکرار شده که بعنوان یک امر بديهی تلقی و پذیرفته شده است.
من نمیدانم که حمله کنندگان به چه جریانی وابسته بودند و چرا نمی‏خواستند مسئولیت این عملیات را قبول کنند. به نظر میرسید این حمله به ابتکار برخی کمیته‏ها یا نیروهای وابسته به رژیم سازمان داده شد ولی شاید به دلیل واکنش منفی مسئولان آنها ترجیح دادند که مسئولیت این اقدام را نپذیرند. من نمیدانم  آیا آنها تنها بخاطر سلب مسئولیت از خود از بازوبندی با نام سازمان چریک‏های فدایی خلق استفاده کردند یا اينکه علاوه بر آن از این طریق می‏خواستند ما را رو در روی نیروهای حاکم بخصوص دولت موقت قرار دهند.

کار آنلاين
آیا ممکن نیست برخی هواداران سازمان خود سرخود به اين اقدام دست زده باشند؟

مهدی فتاپور
بخش بزرگی از اقدامات در روزهای اول انقلاب خودجوش و پراکنده بود و این سوال شما بجاست. آنروزها تعداد زیادی اسلحه به دست مردم افتاده بود و این امکان وجود داشت که پس از حمله به سفارت کسان دیگری منجمله هواداران ما که شاهد این اقدام بوده اند با آن همراهی کنند. ولی برای سازماندهی این حمله نیاز به تصمیم و کار سازمان‏یافته بود و ما بعنوان یک سازمان چنین اقدامی انجام ندادیم و بعدها هم ما از رفقای خود نشنیدیم که با این عملیات همراهی کرده باشند. 

افزودن نظر جدید