تظاهرات و اعتراض به احکام اعدام در شهر تروندهایم در نروژ

شنبه 9 نوامبر گروهی از نیروهای اپوزیسیون ایران به همراه کردهای مقیم شهر تروندهایم در نروژ نسبت به اعدامهای فعالین سیاسی کرد،عرب و بلوچ و حمایت و همصدایی با 25 زندانی سیاسی کرد که احکام اعدام آنها توسط قوه قضاییه تایید شده است در مرکز این شهر دست به تظاهرات زدند. تظاهرات کنندگان در همراهی با موج اعتراضات به اعدام در ایران با محکوم کردن جمهوری اسلامی که بدنبال کشتارهای فجیع سالهای گذشته، با نقض فاحش حقوق بشر و"اعدامهای بی رویه" نسل کشی جدیدی را رقم می زند. با گزارشی از روند رو به افزایش اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و جرایم کیفری در جمهوری اسلامی و تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه و مردم کردستان در چند ماهه بعد از تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی، و اعدام بیش از سیصد زندانی در این مدت، همچنین از بدار آویخته شدن 16 زندانی بلوچ در اقدامی"تلافی جویانه" و نیز سه فعال سیاسی کرد به نامهای زنده یادان شیرکو معارفی، رضا اسماعیلی و حبیب گلپری پور و ابراز نگرانی از وقوع یک "فاجعه ملی" دیگر در جمهوری اسلامی همراه با سازمانهای عفو بین المللی و نهادهای حقوق بشری از احتمال مرگ حبیب الله لطیفی و منصور آروند ودیگر زندانیان کرد با صدور قطعنامه ای از دولت نروژ، مجامع دمکراتیک بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر، خواستند با فشارهای هرچه بیشتر دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی، این کشتارهای بیرحمانه را محکوم کرده و مانع از ادامه این نسل کشی ها شوند. این تجمع که در ابتدا با اجرای ترانه سرودی کردی همراه بود مورد استقبال بسیاری از شهروندان تروندهایم حاضر در تظاهرات قرار گرفت.

گزارش از فرهنگ رضایی

افزودن نظر جدید