بررسی سیاست‌های جاری کشور و چشم اندازها

در اتاق پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

روز جمعه پانزدهم نوامبر در اتاق پالتاک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به بررسی سیاست‌های جاری کشور و تحولات آتی در ایران می‌پردازیم.

سخنرانان:

ملیحه محمدی

مهدی فتاپور

زمان: جمعه ۱۵نوامبر ۲۰۱۳ (۲۴ آبان ۱۳۹۲)

از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

مشخصات اطاق:

 IrAn FadAiyAn aksariyat

Paltalk Rooms-Chat Rooms- Middle East-Iran

بخش: 

افزودن نظر جدید