تجارب، درس ها و تاثیرات آن بر حرکت ملی آذربایجان تا کنون

جلسه پالتاکی روز 12 دسامبر 2013 از ساعت 20.30 تا 23.30 به وقت اروپای مرکزی

سخنرانان: بهزاد کریمی، پرویز نویدی و سیروس مددی

آدرس: اتاق سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)*

برگزارکننده: گروه کار ملی ـ قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)   

آدرس اطاق: Paltalk Rooms-Chat Rooms- Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat       

* لطفا به تغييرات انجام يافته درآدرس اطاق توجه کنيد.     

بخش: 

افزودن نظر جدید