تجمع اعتراضی دانشجویان بابل

دانشگاه نوشیروانی بابل، روز سه شنبه نوزدهم آذر ماه، میزبان بازرسین وزارت علوم بود، که منجر به تجمعات اعتراضی دانشجویان نسبت به ریاست آن دانشگاه و همچنین درخواست آزادی دانشجویان زندانی بود.

به گزارش جرس، ابتدا در ساعت ۱۱:۳۰ تجمع دانشجویی با حضور۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیش از حضور بازرسین وزارت علوم، با مطالبه برکناری عسگر جانعلی زاده، ریاست دانشگاه نوشیروانی آغاز شد.

شهراد نورکجوری از فعالین دانشگاه نوشیروانی با فرستادن درود بر دانشجویان نوشیروانی و تقدیر از مقاومتشان، برنامه ی دانشجویان را آغاز کرد.

صابر خراسانی، دبیر کانون کتاب و اندیشه سخنران اول برنامه دانشجویان بود. وی در بخشی از سخنان خود، از مشقات وارده بر کانون های فرهنگی و تخلفات رئیس دانشگاه گفت و گفته آقای جانعلیزاده: « دانشگاه من را خراب کردید» را انعکاس داد و گفت: «رئیس دانشگاه دانشجویانند و نه جانعلیزاده».

پس از صابر خراسانی، مهسا طالبی از فعالین دانشجویی دختر این دانشگاه به شرح آنچه در این سال ها بر دانشجویان دختر گذشت پرداخت. او در قسمتی از سخنان خود ازمامورین حراست دانشگاه گفت که وظیفه شان تامین امنیت است اما نتیحه کارشان القای ترس و ارعاب… . وی ادامه داد: «به امید آنکه حس امنیت، فدای ادعای حراست از آن نشود» که صحبت های او را با شعار «جانعلی جانغلی، استعفا استعفا» و «حراست زور نمی خوایم رئیس مزدور نمی خوایم» همراه شد.

پس از او سید مصطفی ارمغان، دبیر سابق انجمن اسلامی، به ذکر شرح حالی از آنچه بر دانشجویان در این ۴ سال گذشت، پرداخت و در بخشی از سخنانش گفت: «سهم بسیج و نهادهای وابسته، بودجه های میلیونی و رانت و فساد مالی و سو استفاده از قدرت بود و اما… و اما سهم دانشجویان دگراندیش، چهار سال توهین و تحقیر و فشار و احضار و بازداشت و حبس و تبعید ستاره هایی چون سید ضیاء نبوی، شرف جنبش دانشجویی شمال کشور بود»

صحبت های او با شعار «سید ضیا نبوی آزاد باید گردد» و «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» همراه شد.

سپس پدرام امیریان، از فعالین دانشجویی سابق در بخشی از سخنان خود، با اشاره به درخواست دانشجویان مبنی بر، برکناری رئیس دانشگاه، از آقای جانعلیزاده خواست تا استعفای خود را با دستان خود امضا کند، پیش از آنکه دانشجویان دانشگاه سایه اش را از سر دانشگاه بردارند.

سپس شهراد نورکجوری از یکی از دانشجویان دعوت کرد تا با خواندن سرود «سر اومد زمستون» پایان بخش برنامه باشد.

به گزارش جرس، در ساعت ۳٫۵ عصر بازرسان وزارت علوم به ساختمان آمفی تئاتر دانشگاه آمدند تا شنوای سخنان دانشجویان باشند. دانشجویان که خواهان برکناری کادر فعلی دانشگاه بودند در ساعت ۳ عصر در جلوی دانشکده برق جمع شدند و با تعداد حدودا ۷۰۰ نفر برای نشان دادن مطالباتشان به سمت آمفی تئاتر به راه افتادند. تعداد جمعیت در آمفی تئاتر دانشگاه حدود ۱۰۰۰ نفر تخمین زده می شود. دانشجویان با شعار «جانعلی! جانعلی! استعفا! استعفا!» ، «حراست زور نمی خوایم و رئیس مزدور نمی خوایم»، «سید ضیا نبوی آزاد باید گردد» و با پلاکاردهایی در دست و در حالی که پوسترهایی از سید ضیا نبوی، دانشجوی در بند نوشیروانی، در دست داشتند وارد آمفی تئاتر دانشگاه شدند.

طی این مراسم نمایندگانی از طرف نشریات، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، شورای صنفی و فعالین سیاسی به سخنرانی و ارائه گزارش کتبی به بازرسان پرداختند. در بخش هایی از این مراسم که سخنرانان به حمایت از سیاست های دولت پرداختند نیروهای بسیج شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند که با شعار «توپ، تانک، بسیجی دیگر اثر ندارد» دانشجویان ساکت شدند.

اما در مهم ترین قسمت مراسم یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد پشت تریبون درخواست کرد هرکسی که مخالف ادامه ی ریاست عسگر جانعلی زاده است از جا برخیزد که با قیام تمام حاضران سالن همراه شدو جایگاه دانشجویی مسئولین دانشگاه و خواسته دانشجویان عیان گشت.

در انتها دانشجویان طوماری شامل ۶۰۰ امضا برای برکناری ریاست دانشگاه به بازرسان تحویل دادند و دکتر احمدی، از بازرسان حاضر، اظهار کرد که جلسه بسیار عالی و مناسب برگزار شد و هیچ بی قانونی ای در این مراسم انجام نگرفت.

منبع: 
سهام نیوز

افزودن نظر جدید