سخنرانی صادق کارگر در جشن ٤٣ مین سالگرد بنیان گزاری جنبش فدائیان در استکهلم سوئد - ارزیابی جنبش های کارگری در ماهای اخیر


سخنرانی صادق کارگر در جشن ٤٣ مین سالگرد بنیان گزاری جنبش فدائیان در استکهلم سوئد
ارزیابی جنبش های کارگری در ماهای اخیر

روز هشتم ماە فوریە از طرف تشکیلات اسکاندیناوی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، در شهر استکهلم سوئد مراسمی بە مناسبت تاسیس جنبش فدائی برگزار شد. در این مراسم کە با شرکت جمع قابل توجەای از دوستداران جنبش فدائی و تعدادی از احزاب ایرانی از جملە حزب تودە ایران و حزب دمکرات کردستان ایران برگزار شد. صادق کارگر در بخش نخست گفتگو سیاسی به بررسی و ارزیابی از تحولات و رویدادهای اخیر ، پیرامون جنبش کارگری در ایران پرداخت.

 

منبع: 
شبکه تصویری - صوتی رسانه

افزودن نظر جدید