بررسی موقعیت جنبش سبز

سخنرانان:

اردشیر امیرارجمند (اسکایپ)

ف. تابان

شیرین عبادی (از طریق اسکایپ)

جمشید فاروقی

مهدی فتاپور

محمد تقی کروبی (از طریق اسکایپ)

حسن یوسفی اشکوری

گرداننده: میترا شجاعی

 

زمان: یکشنبه 23 فوریه ، ساعت 17

 

محل

Turmstraße 3 – 5 (2. Etage)

50733 Köln-Nippes

افزودن نظر جدید