در سالگرد حصر رهبران جنبش سبز

برگزاری مراسـم سخنرانی و پرسش و پاسخ در هلند

 

در سالگرد حصر رهبران جنبش سبز

خانم زهرا رهنورد، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی
در هلند مراسـم سخنرانی و پرسش و پاسخ برگزار می شود.
با حضور:

مصطفی خسرو
بهروز خلیق
حسن یوسفی اشکوری
و مشارکت مجازی:

اردشیر امیرارجمند ـ مشاور ارشد میرحسین موسوی

محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی

زمان: روز شنبه، یکم مارس، از ساعت 2:30 تا 5:30 بعدازظهر

مکان: آمستردام، هلند. آدرس:
De Meevaart
Balistraat 48A
1094 JN  Amsterdam
Tel: 020-331 9131

افزودن نظر جدید