رفع حصر، مطالبه‌ای راهبردی و ملی است

برگزاری مراسم اعتراضی حامیان جنبش سبز در آمستردام

هم‌زمان با سومین سالگرد حبس خانگی "رهبران جنبش سبز"، آقایان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، وخانم زهرا رهنورد، مراسمی در آمستردام هلند توسط  گروهی از حامیان جنبش سبز برگزارشد.

دراین مراسم آقایان دکتر اردشیر امیرارجمند، مشاورارشد مهندس موسوی (از پاریس)؛ دکتر محمدتقی کروبی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و فرزند مهدی کروبی (از لندن)؛ وعیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی (از تهران) به ‌صورت آنلاین؛ و آقایان مصطفی خسروی، فعال جنبش سبز وعضو شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش آموختگان ایران؛ بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) وحسن یوسفی اشکوری، فعال ملی ـ مذهبی و نواندیش دینی وپژوهشگر تاریخ، به‌ صورت حضوری شرکت داشتند و به طرح دیدگاه‌های خود در مورد ادامه بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز پرداختند.

سحرخیز: مطالبه‌ی راهبردی و ملی

مراسم با کلیپ شعر "می هراسند" ازسروده های خانم صدیقه وسمقی آغاز شد. سپس عیسی سحر خیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن ایران از طریق اسکايپ به ایراد سخنرانی پرداخت. سحرخیز با اشاره به چگونگی نگاه به موضوع حصر گفت: "موضوع حصرعزیزانمان خانم رهنورد، آقایان موسوی وکروبی باید به عنوان یک راهبرد اساسی مطرح باشد وپیگیری‌های لازم هم صورت بگیرد. اگر ما این دوستان را به فراموشی بسپاریم و این خواسته و مطالبه ملی را کناربگذاریم واز آقای روحانی نخواهیم که پیگیراین مسئله باشد درزمینه های دیگر هم مسلما شکست خواهیم خورد".

سحرخیز ادامه داد که "باید توجه کنیم که آقای روحانی وتیم همراه ایشان، خواست این را دارند که رفع حصر صورت بگیرد."

امیرارجمند: ادامه حصر، معضلی برای حاکمان

دومین سخنران جلسه اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید بود که از پاریس از طريق اسکايپ به جمع پیوست. امیرارجمند ضمن قدردانی از زحمات همه کسانی که در برپا ئی مراسمی ازاین دست مشارکت وهمکاری وهمراهی می کنند، تاکید بر چند نکته را ضروری دانست. وی گفت: "نخست آن که فراموش نکنیم حبس خانگی رهبران جنبش سبز، اقدامی غیرقانونی است ومخالف با ابتدائی ترین حقوق شهروندی است واکنون تبدیل به یک معضل مهم برای مقامات عالی کشور شده است."

امیرارجمند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح این سئوال که "اگر رفع حصر اتفاق بیفتد چه اتفاقی خواهد افتاد؟" این پرسش را بی مورد خواند وگفت: "این سئوال نباید ایجاد خوف بکند، نباید آقایان ازآن بترسند. هیچ کس درکشور دنبال ایجاد تنش نیست. آنهائی که درکشور هستند ومعترض هستند وهمچنین تمام آنهائی که ازجنبش سبز درخارج ازکشور دفاع می کنند منافع ملی را برمنافع شخصی و گروهی مقدم می دانند."
این استاد حقوق تصریح کرد: "منافع شخصی ومنفعت طلبی شخصی و کوتاه نظری وتا حدودی نفسانیات باعث شده رفع حصر به تأخیر بیفتد. امیدواریم که این مسئله پایان بگیرد وشاهد آزادی آقایان موسوی و کروبی وخانم رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی باشیم."

خسروی: رفع حصروگذار به دموکراسی

مصطفی خسروی فعال جنبش سبز سخنران بعدی بود. وی ضمن اعلام گرامی‌داشت ۱۱۱۰ روز مقاومت وایستادگی رهبران جنبش سبز و همچنین زندانیان سیاسی درسال های اخیر، گفت: "امروز مسئله حصر جدای از بعد انسانی و حقوق بشری آن، که دفاع از حقوق اولیه و قانونی سه انسان آزاده است، یک بعد سیاسی و مدنی دارد که پرداختن به آن می تواند فرایند گذار به دموکراسی در ایران را تسریع بخشد."

خسروی افزود: "حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد حصر مطالباتی است که در سال های گذشته چه در کف خیابان ها و چه در مجامع سیاسی ومدنی ایران ابراز شده، به بیان دیگر، درانتخابات ۸۸، بسیاری ازمطالبات جامعه مدنی ازکمپین های انتخاباتی واقایان موسوی وکروبی بیان شد که این مطالبات بعد از ۲۲ خرداد به شکل دیگری در بیانیه ها وکنش های جمعی جنبش سبز نیز دیده می شد اما حاکمیت با به حصر وحبس کشاندن رهبران این جنبش تلاش کرد تا مطالباتی که آنان نمایندگی اش را برعهده داشتند نیز ازعرصه عمومی محو کرده واین گونه صورت مسئله را پاک نماید."
وی تاکید کرد: "باید نهادهای مدنی و سیاسی در ایران تمام تلاش خود را به‌کار بندد ورفع حصر را از این منظر که رفع حصرازکف مطالبات برزمین مانده جنبش های مدنی ایران (زنان - کارگران- دانشجویان و ...) است پیگیری کرده وآن را به خواستی عمومی و ملی تبدیل کنند."

خلیق: زنده بودن و تداوم جنبش سبز

دومین سخنران حضوری جلسه بهروزخلیق، مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود. خلیق بعد ازتقديراز استقامت وپايداری خانم رهنورد وآقايان موسوی وکروبی درمقابل فشارهای حکومتگران، به وضعيت پرونده حبس رهبران جنبش سبز پرداخت وگفت که این پرونده روی ميز آقای خامنه ای است و او به رغم اينکه رفع حصر به يک مطالبه عمومی تبديل شده است، هم چنان از آزادی آن سه تن سرباز می زند.
وی دليل این برخورد رهبر جمهوری اسلامی را "زنده و پويا بودن جنبش سبز" ارزیابی کرد وافزود: "آقای خامنه ای به شدت نگران حضورخيابانی جنبش سبز بعد از آزادی آن سه تن است."
خلیق تاکید کرد: "شاخصه زنده و پويا بودن جنبش سبزبه مطالبات دمکراتيک گروه های وسيعی ازجامعه، به حضور نيروهای اجتماعی جنبش که ازهر فرصتی بهره گرفته و خواسته های خود را مطرح می کنند و به ايستادگی چهره های شاخص جنبش برمی گردد. زندان ها از فعالان اين جنبش پر است."
این فعال سیاسی تصریح کرد: "جنبش سبز، جنبش تحول طلبی است که پای اصلی آن در جامعه و گروه های اجتماعی و پای ديگر آن در درون حکومت قرار دارد."

یوسفی اشکوری: تغییرات در ساختار حقیقی و حقوقی

سخنران بعدی مراسم حسن یوسفی اشکوری، فعال ملی ـ مذهبی و نویسنده و محقق بود. وی گفت: "اگر بتوان خواست و مطالبه اصلی مردم ایران را در طول حداقل بیست سال اخیر درعنوان «تغییر» خلاصه و برجسته کرد، می توان گفت اکثریت ملت ایران خواهان تغییرند واقلیتی مخالف این تغییر هستند. هرچند درهر دو گروه اکثریت واقلیت جریان هایی قرار دارند که رادیکال ومحافظه کار ومیانه شمرده می شوند."

اشکوری توضیح داد: "تغییرخواهان را می توان از براندازان نظام جمهوری اسلامی تا تحول خواهان محافظه کار طالب تغییرات محدود درساختار حقیقی ویا حقوقی واصلاح‌طلبی درون سیستمی و رادیکال‌های جدی تر درمحدودة قانون اساسی و فراتر ازآن شناسایی کرد. اقلیت راست که فعلا حاکم است نیز در دو گروه میانه وافراطی در عرصه حضور دارند."
وی همچنین گفت: "مراد ازتغییرنیزتغییر مثبت درساختارحقوقی (قانون اساسی) ویا ساختار حقیقی (حاکمان و مجریان قانون) است. یعنی تغییرات قانونی و رفتاری به سود اصول دموکراتیک واحیای حقوق مردم و رفع هر نوع تبعیض قانونی وعملی."

کروبی: رفع حصر و خروج ایران از بحران

درادامه، محمدتقی کروبی، دکترای حقوق بین الملل و فرزند مهدی کروبی از طریق اسکايپ به ایراد سخن پرداخت. وی درصحبت خود حصر وحبس رهبران جنبش اعتراضی را مجازات سلیقه ای صاحبان قدرت دانست که برخلاف اصل قانونی بودن جرم ومجازات اعمال شده است. او با اشاره به قانون اساسی وسایر قوانین و مقررات جاری کشور اعمال مجازات بدون طی کردن مراحل دادرسی را امری غیرقانونی و خارج ازصلاحیت مقامات از صدر تا ذیل نظام دانست.

محمدتقی کروبی درادامه صحبت اش به سخنان نسنجیده، متفاوت و بعضا نادرست مقامات حکومتی اشاره کرد وآن را نشانه آشفتگی و کلافگی آنان در قبال این رفتار غیرقانونی دانست. وی در رابطه با ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده حصر رهبران جنبش سبز، تصریح کرد که حصروحبس مجازات غیرقانونی اصحاب قدرت بوده درحالی‌که مطابق قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرد. وی تاکید کرد: "اگر قانون ملاک باشد احدی حق دستور و یا اعمال مجازات بردیگری را ندارد."

او افزود: "پدرم ٣٠ ماه در ساختمان امن اطلاعات محروم از حقوق اولیه نظیر هوای آزاد وآفتاب، زندانی بود که نتیجه آن آسیب های شدید جسمی و چند عمل سنگین جراحی بوده است." وی ادامه داد: "به نظر من بحث ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده حصر ازدو بعد حقوقی و سیاسی حائز اهمیت است. اگر سه سال حصرغیرقانونی کروبی و موسوی و رهنورد را مجازات بدانیم که اتفاقا از نوع مشدده آن هم بوده، باید اذعان کنیم که این شورا به لحاظ حقوقی صلاحیت کار قضایی نداشته و ندارد."

محمد تقی کروبی توضیح داد: "اصل ١٧٦ قانون اساسی سه وظیفه برای این شورا در نظر گرفته که عبارتند از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی، هماهنگ نمودن فعالیت ها و سپس بهره گیری از امکانات برای مقابله با تهدیدات. پرواضح است که این شورا صلاحیت قضایی، بازداشت ویا اعمال مجازات را نداشته ونخواهد داشت. اما به لحاظ سیاسی این ورود ممکن است برای خارج کردن حاکمیت ازفعل اشتباه و غیرقانونی سه سال پیش باشد. دراینصورت اشکال حقوقی ما کمافی السا بق پابرجاست اما برای خروج کشور ازبحران موجود ازپایان پذیرفتن این فعل غیرقانونی استقبال می کنیم."
کروبی درپایان سخنانش تاکید کرد که آقای کروبی بارها خواستار حضور در دادگاهی علنی شده تا ضمن پاسخ دادن به اتهام های چندساله حکومت از چرایی وضعیت اسفبار امروز کشو، سخن بگوید. وی اظهار امیدواری کرد که دولت منتخب مردم با تحولی اساسی در وزارت اطلاعات بتواند قدم های جدی تری در تبدیل فضای امنیتی حاکم به فضای سیاسی بردارد.

درادامه برنامه، سخنرانان به سئوالات مطروحه ازجانب حضار پاسخ گفتند. گفتنی است این مراسم با حضور چند ده نفر ازعلاقمندان به جنبش سبز برگزار شد.

پیش از این، مراسم اعتراضی مشابهی درشهرهای پاریس، واشنگتن، کلن، وین، گوتنبرگ وبرلین برگزار شده بود.

 

افزودن نظر جدید