نشریه کار 35 ساله شد

اولین شماره نشریه "کار"  در تاریخ 19 اسفند 1357 انتشار یافت. و از آن تاریخ 35 سال می گذرد. پوستر زیر بدین مناسبت تهیه شده است
 

افزودن نظر جدید