جلسه اینترنتی: "استراتژی مبارزه سیاسی در ایران"


هموطنان عزیز و گرامی!

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در آمریکای شمالی جلسه پالتاکی تحت عنوان "استراتژی مبارزه سیاسی در ایران" در تاریخ یکشنبه  ١٣ آوریل ٢٠١٤ در ساعت ٤ بعد از ظهر به وقت تورنتو و شرق آمریکا ١٠ شب به وقت اروپای مرکزی و ٣٠.١٢ شب به وقت ایران برگزار خواهد نمود. سخنرانان این جلسه آقایان بهزاد کریمی، محمد ارسی و مهدی فتاپور اند که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت می شود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

جهت اطلاع بیشتر میتوانید از طریق ایمیل های زیرین با ما تماس بگیرید:

برای تماس با سازمان در آمریکا:

usakarinfo@gmail.com

برای تماس با سازمان در کانادا:

Oipfm.toronto@gmail.com

مشخصات اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms-

Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

 

گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – آمریکای شمالی

افزودن نظر جدید