تعرض نسبت بە فعالین تشکلهای کارگری را محکوم می کنیم

 

طبق گزارشهای رسیده بە جمعیت حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر خالد حسینی، غالب حسینی، عباس اندریاری، سوسن رازانی، کوروش بخشنده و مجید حمیدی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری توسط اداره ی اطلاعات شهر سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته و در حین بازجویی صراحتاً مورد تهدید بازجویان نیز قرار گرفته اند.

با نزدیک شدن روز جهانی کارگران، بغرنج تر شدن اوضاع اقتصادی بخصوص در مناطق کردنشین، اجرای فاز دوم حذف یارانه ها و محتمل شدن امکان بروز خیزشهای عمومی، میزان فشار و تعرض دستگاه های امنیتی به فعالان و تشکلهای کارگری نیز افزایش یافته است.

طبق مرکز امار ایران لرستان با 18.9 درصد، گیلان با 16.4 و کردستان با 16.1 درصد در پاییز سال 1392 بیشترین نرخ بیکاری در میان 31 استان را دارا بودە اند. در همین رابطە درآمد سالانە یک شهروند کردستانی کمتر از یک سوم درامد سالانە یک شهروند استانهای مرکزی ایران و یک دهم درآمد سالانە یک شهروند تهرانی بوده است.

طبق مادە 20 اعلامیە جهانی حقوق بشر هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد. اراده ی مردم باید اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای باید در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

جمعیت حقوق بشر کردستان در دفاع از فعالان عرصه کارگری، هر گونه تعرض نسبت بە فعالان تشکلهای کارگری را محکوم می کند و خواهان پایان بخشیدن به تهدید، بازداشت و احضار کارگران و فعالان کارگری و تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی است.

افزودن نظر جدید