در گرامیداشت روز اول ماه می

 

هموطنان عزیز و گرامی!

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ آمریکای شمالی برنامه پالتاکی ماه مه را به گرامیداشت روزجهانی کارگر اختصاص داده است. این برنامه در روز یکشنبه  4 می 2014 در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تورنتو و شرق آمریکا، 10 شب به وقت اروپای مرکزی و 12:30 شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. سخنرانان این جلسه ، آقایان بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت و فرامرز دادور فعال سیاسی چپ بوده که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت می شود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

موضوع سخنرانی

آقای بهروز خلیق: تغییرات در ساختار طبقه کارگر بعد از انقلاب

آقای فرامرز دادور: چپ و استراتژی جنبش کارگری

جهت اطلاع بیشتر میتوانید از طریق ایمیل های زیرین با ما تماس بگیرید:

برای تماس با سازمان در آمریکا:

usakarinfo@gmail.com

برای تماس با سازمان در کانادا:

Oipfm.toronto@gmail.com

مشخصات اطاق

Paltalk Rooms-Chat Rooms-

  Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ آمریکای شمالی

افزودن نظر جدید