کمپین "اعدام را در ایران متوقف کنید"

 
 
روز شنبه 03.05.2014 بار دیگر گروهی از فعالین حقوق بشری در مراسمی مقابل پارلمان نروژ در اسلو گرد هم آمدند. آنها در این گردهمایی حمایت خود را از زندانیان و خانواده های زندانیان بند ٣٥٠ اوین اعلام نمودند. همچنین یورش بی رحمانه و غیرانسانی عوامل رژیم آخوندی به زندانیان این بند را محکوم کردند. 

در ضمن مجریان این کمپین برای به تصویر کشیدن سبعیت رفتارهای غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی طناب های داری را زیر پای رهگذران گذاشته تا با گذار ایشان از روی این طناب های سمبلیک اعدام، مخالفت خود را با این رفتار غیر انسانی نشان دهند

افزودن نظر جدید