پیام تسلیت مادر لطفی

خانوادهای عاملی ، آقای دکتر عاملی، خانم عاملی، میترا، منا ف، صبا، ورکسانای عزیز و ديگر عزيزان فاميل

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
ثبت است بر جریده‌ی عالم دوام ما
میترا جان

خبر درگذشت مینا جان، خواهر نازنینت بی‌ نهایت متاثرم کردو مرا به سختی آزرد. 

بدینوسیله مراتب همدردی و تسلیت خود را به تو، آقای دکتر عاملی، خانم عاملی، مناف، صبا، ورکسانای عزیز و تمام فامیل و وابستگان اعلام میدارم
تسلیت و همدردی ما را در از دست دادن مینا جان عزیز که در قلوب همه ی ما جای ویژه ای دارند به پذیرید

امید است صبر,منش و تلاش های این عزیز سرمشقی برای همه بازماندگان باشد. 
سلامتی و آرامش شما عزیزان آرزوی قلبی من می‌باشد.

گرامی باد یاد و خاطره‌ی مینا جان عزیز با آن همه خوبی 
با آرزوی صبر برای همه شما, و همددردی 
فروغ تاجبخش 
مادر لطفی‌ (اردیبهشت ۱۳۹۳ - آوریل ۲۰۱۴)

بخش: 

افزودن نظر جدید