تسليت

 

اطلاع يافتيم رفيق قدیمی مان مری ساخو به دنبال یک بیماری مزمن و پس از چندماه بستری در بیمارستان، در سن 60 سالگی درگذشت و روز سه شنبه 8 ژوئیه در لندن به خاک سپرده شد. او از رفقای مسئول تشکیلات سازمان در بریتانیا در سالهای 80 بود. مری در سالهای پایانی دهۀ هفتاد به سازمان روی آورد و در سالهای نیمۀ دوم 80 از سازمان فاصله گرفت، اما از رفقایش هرگز. او هرگز فعالیت های اجتماعی اش را بر زمین نگذاشت و هم چنان در تشکل های گوناگونی برای عدالت و آزادی فعال بود. مری به کار شعر نیز اشتغال می ورزید و مجموعه  شعر فارسی و انگلیسی از او به یادگار مانده است. او یکی از بنیادگذاران "بنیاد ژالۀ اصفهانی" بود.

ما فقدان این رفیق عزيز را به خانواده، رفقا و دوستانش تسلیت گفته و برایشان بردباری آرزو می کنیم.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٤ تيرماه ١٣٩٣ (١٥ ژوئيه ٢٠١٤)

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

Ghalb e Mary hamisheh barayeh zahmatkeshan mitapid. In ham nemoone az she'r oo:

همراه تو

یک نفر را میشناسم
که کماکان سرود عشق می خواند
از سییده تا غروب
با عزم و با شکیب
پرچم خلق را
همچنان می پاید

او یک نفر نیست
هزاران تن است
که هر یک
همقدم با خویشتن
هزاران همراه دارد

گریختن؟ هرگز
افتادن؟ محا ل
شکستن؟ بسی دشوار

ای تو همراه من
تا آخرین نفس ماندن
از جان هم گذشتن
و با تو خواندن
نغمه خونین آزادی را
پیمان ماست

در این هنگامه که در آن باز
سخن یا ز نام ویا ازننگ است
ما یه همراه توایم
تا به پایان راهی که باز برماتنگ است

همراه تو

یک نفر را میشناسم
که کماکان سرود عشق می خواند
از سییده تا غروب
با عزم و با شکیب
پرچم خلق را
همچنان می پاید

او یک نفر نیست
هزاران تن است
که هر یک
همقدم با خویشتن
هزاران همراه دارد

گریختن؟ هرگز
افتادن؟ محا ل
شکستن؟ بسی دشوار

ای تو همراه من
تا آخرین نفس ماندن
از جان هم گذشتن
و با تو خواندن
نغمه خونین آزادی را
پیمان ماست

در این هنگامه که در آن باز
سخن یا ز نام ویا ازننگ است
ما یه همراه توایم
تا به پایان راهی که باز برماتنگ است