تسليت

رفيق احمد حسن رئيسی از ميان ما رفت.


رفيق احمد حسن رئيسی از ميان ما رفت. او یکی از فعالین مدنی و سیاسی بلوچستان و از  بنيانگذاران" سازمان دموکراتيک مردم بلوچستان" بود. احمد حسن رئيسی در اوائل انقلاب به جنبش فدائی پيوست و از جانب سازمان کانديدای نمايندگی مجلس اول در حوزه ايرانشهر و حومه گرديد. کانديداتوری او با حمايت روشنفکران و فعالان سياسی قرار گرفت و اکثریت آراء مردم را اخذ کرد. اما جمهوری اسلامی او را از نمایندگی مردم ايرانشهر و حومه حذف و بعد از مدتی دستگیر و روانه زندان کرد. رئيسی حدود هشت سال از زندگی خود را در اسارتگاه های رژيم گذراند. او بعد از آزادی هم تحت نظر و ممنوع الخروج بود.

ما فقدان این رفیق عزيز را به خانواده او، به رفقا و دوستانش تسلیت گفته و برایشان بردباری آرزو می کنیم.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٨ تير ١٣٩٣(١٩ ژوئيه ٢٠١٤)

بخش: 

افزودن نظر جدید