تسلیت - درگذشت شهباز شیردل


شهباز شیردل یار دیرین پیشگام دانش آموزی و سازمان جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با خانواده و رفیقانش وداع کرد. 


شهباز شیردل از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در اواسط تیر ماه سال جاری، در راه باز گشت از زادگاهش اردبیل به تهران دچار حادثه رانندگی شد و پس از دو روز جدال با مرگ سرانجام با خانواده و رفیقانش وداع گفت. 
وی که به حسن خلق، مردم داری و گذشت و کمک به همنوعان شهره بود، در دوران فعالیت های ورزشی و اجتماعی اش کانونی بود برای گردآمدن یاران و دوستان و همواره همراه مردم و در کنار آنان قرار داشت و گذشت زمان هرگز او را از آرمانهای انسانی اش، دور نساخت. 

یادش را گرامی میداریم و با خانواده ورفیقانش ابراز همدردی می کنیم. 
هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
دوم مرداد ماه ۱٣۹٣

 

بخش: 

افزودن نظر جدید