فراخوان راه پیمایی بزرگ مشترک در برلین در اعتراض به کشتار مردم غزه

 

فراخوان راه پیمایی بزرگ مشترک در برلین در اعتراض به کشتار مردم غزه

- توقف فوری قتل عام مردم غزه توسط اسرائیل!
- رفع محاصره و اشغال!
- عدم صدور تسلیحات به اسرائیل!

ما از دولت آلمان می خواهیم در راستای تحقق خواسته های ما اقدام کند!
 |

tazahorat_1.pdf 

افزودن نظر جدید