فرهاد مجدآبادی رفت

فرهاد مجدآبادی، نویسنده، کارگردان و بازیگر مبارز و یار دیرین انجمن قلم ایران در تبعید درگذشت.

مجد آبادی سال های دراز تبعید را در عرصه هنر و ادبیات کوشا بود و یکی از هنرمندانی به شمار می آمد که همواره در برابر بی عدالتی و جنایات و نامردمی ها در جمهوری اسلامی پایدار ایستاد و مبارزه کرد.

 

از او آثار بسیاری به جا مانده است. اما خاطره گرانقدر او بیش از هرچیز زنده و برجا خواهد ماند.

انجمن قلم ایران در تبعید، درگذشت این یار دیرین و نویسنده و هنرمند آزادیخواه و مبارز را به خانواده او و کوشندگان راه آزادی و عدالت تسلیت می گوید و خود را شریک اندوه آنان می داند.

 

انجمن قلم ایران در تبعید

هشتم آگوست 2014

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید