گزارشی از مراسم روز جهانی ضد جنگ در شهر اسن آلمان

 

روز دوشنبه اول سپتامبر، روز جهانی ضد جنگ، با شرکت صدها تن از مردم و فعالين سياسی و کارگری در سه نقطه شهر اسن برگزار گرديد.

هواداران سازمان فداييان خلق ايران-اکثزيت ضمن شرکت در اين گردهمايی ها، اطلاعيه سازمان (منطقه غرب آلمان) را که بمناسبت اين روز تهيه شده بود، بزبان آلمانی قرائت و اقدام به پخش آن در بين حضار کردند که با استقبال حاضرين مواجه شد.

يکی از اين گردهمايی ها در سالن سنديکای کارگران اسن  DGB  بود که حاکی از گزارش های مستند مبنی بر آتش افروزی و ايجاد شرايط جنگی برای ارسال سلاح و مهمات و پول از طرف دولت های دست راستی اروپا و آمريکا به همراه اسراييل و عربستان و قطر، بود.

در گردهمايی ديگر که در ميدان پورشه  برگزار شد، گروههای متفاوت آلمانی و کردهای ترکيه و عراق و سوريه به تجهيز مالی و تسليحاتی گروه داعش از طرف اسراييل و عربستان و قطر، اعتراض نمودند. اين گردهمايی با تظاهرات در مرکز شهر ادامه يافت و گروههای مختلف سياسی و تعدادی از ايرانيان در آن حضور داشتند.

در گردهمايی سوم، که روبروی ايستگاه مرکزی راه آهن برگزار شد، بيانيه احزاب چپ و کارگری آلمانی و خارجی خوانده شد و يک گروه موزيک با نواختن سرودها و آهنگهای طرفداری از صلح و ضد جنگ، روز جهانی ضد جنگ و روز همبستگی عليه جنگ و جنگ افروزان را گرامی داشتند.

گزارش از: سازمان فداييان خلق ايران-اکثريت (منطقه غرب آلمان)

افزودن نظر جدید