یادمانی در شیکاگو از کشتار زندانیان سیاسی در تابستانِ 67

 

برنامه ای در شیکاگو همراه با نمایش فیلم کوتاه و گفتمان در باره عملِ جنایتکارانهِ مسئولانِ جمهوری اسلامی که در تابستان 1367 بطورِ دسته جمعیِ چندین هزار از زندانیان سیاسی را اعدام نمودند. امروزه در ایران هزاران زندانی عقیدتی همچنان اسیر شکنجه و خطر مرگ هستند

امید است که با شرکتِ فعال در این برنامه به افشاگری از نقضِ فاحش حقوق بشر در ایران دامن زده شده، در خارج از کشور به سهمِ خود به امرِ پیشبردِ کارزار برای استقرار آزادی و دمکراسی در ایران یاری رسانیم

یکشنبه 14 سپتامبر، 2 بعد از ظهر

Skokie Public Library, Book Discussion Room,     5215 Oakton St, Skokie, Il, 60027, Tel: 847-673-7774

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو

humanrightsiniran@aol.com

847-749-8227

---------------- 

فراخوان

یادمان  فاجعه کشتار ٦٧

دادخواهیم تا جنایت و خشونت در ایران بپایان رسد

خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در ادامه سیاست خود مبنی بر ریشه کنی و نابودی  دگراندیشان و روشنفکران ایران، در تابستان ٦٧ با صدور یک فرمان چند خطی، حکم مرگ چند هزار زندانی سیاسی را که مدت محکومیت بسیاری از آنان سپری شده بود و یا چیزی به پایان  نمانده بود، صادر نمود. آمران و عاملان آن کشتار هولناک که بسیاری از آنان هنوز زمامدار امور کشورند، زندانیان سیاسی را در سکوت و بی خبری محض جامعه، دسته دسته و به طور پنهانی کشتند.

در سالگرد فاجعه کشتار ٦٧، ما مدافعان حقوق بشر در ایران و بازماندگان نسل قربانی جهالت و تعصب حکومتگران نظام جمهوری اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان آن فاجعه و تمام جانباختگان پیش و پس از آن کشتار بزرگ، به آگاهی تمام شخصیت ها، نهادها و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان می رسانیم که آمران و مجریان شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران، پیوسته مورد تقدیر و تشویق نیز قرار گرفته اند و امر دادخواهی هزاران خانواده ایرانی که فرزندان، همسران، خواهران و برادران و دوستانشان در طی ٣٥ سال گذشته قربانی شده اند، با سرکوب و بازداشت پاسخ داده اند.

ما مدافعان حقوق بشر درایران، در تلاش برای متوقف ساختن چرخه خشونت و جنایت و پی ریزی جامعه ای که در آن دیگر هر گز کسی به جرم دگراندیشی به زندان، شکنجه و اعدام محکوم نگردد، بر مسئله دادخواهی و محاکمه علنی آمران و عاملان دستگیری های خودسرانه، زندان، شکنجه و اعدام های دگراندیشان و زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، همچنان پافشاری می کنیم و از شخصیت ها و نهادهای حقوق بشری ایرانی در سراسر جهان درخواست می نمائیم، در فاصله زمانی ٢٣  اوت تا ٢١ سپتامبر ٢٠١٤ که مصادف با تاریخ تقریبی اعدام های هولناک زندانیان سیاسی در سال ٦٧ می باشد، درشهرها و کشورهای مختلف به این مناسبت مراسمی برپا کنند و نگذارند در حافظه تاریخی ایرانیان، مبارزه با جنایت و جنایتکاران به فراموشی سپرده شود.

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

Shabake_hambastegi_@googlegroups.com

افزودن نظر جدید