همایش وحدت اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی و سازمان جمهوریخواهان ایران


همایش وحدت اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی و سازمان جمهوریخواهان ایران در روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم نوامبر  2014 در نیویورک برگزار میشود.

صبح شنبه سمیناری در ارتباط با وحدت جمهوریخواهان و اوضاع سیاسی ایران و منطقه برگزار خواهد شد و اسامی برخی از سخنرانان شامل: 

بهمن امینی، علی افشاری، عرب شاهی، مهرداد درویش پور، مهدی فتا پور، سیامک آرام، مهرداد حریری، هرمز چمن آرا، عبدالکریم لاهیجی، کاظم علمداری، لادن یزدیان، رضا علوی، منصور اسانلو، عطا هودشتیان، رضا علیجانی، منصور فرهنگ و ...
 از طرف انجمن اپسدا در نیویورک

اطلاعات بیشتر را می توان از فیس بوک زیر اتخاذ کرد:

https://www.facebook.com/events/373792146109818/?notif_t=plan_user_joined 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

هر عمل سیاسی در جهت نزدیکی نیروهای جمهوریخواه؛ گامی در راستای تشکل بزرگ جمهوریخواهی است. پیشاپیش برگزاری همایش وحدت بین جریان "اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی " و " سازمان جمهوریخواهان ایران " را پاس می دارم و امید وارم که این تلاش بتواند در ارتباط با وحدت جمهوریخواهان و اوضاع سیاسی ایران و منطقه گام اساسی بردارد. از طرفی نمی توانم نگرانی خود را پنهان کنم؛ نگرانی از این بابت که این نوع تلاش بین جریانات جمهوریخواه به سرنوشت دیگر حرکت ها در راستای اتحاد گرفتار نگردد. البته باید آرزو کرد تا " اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی " و " سازمان جمهوریخواهان ایران " همان راهی را نروند که قبلا بی حاصلی آن را " اتحاد جمهوریخواهان ایران " تجربه کرده بود.

هر عمل سیاسی در جهت نزدیکی نیروهای جمهوریخواه؛ گامی در راستای تشکل بزرگ جمهوریخواهی است. پیشاپیش برگزاری همایش وحدت بین جریان "اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی " و " سازمان جمهوریخواهان ایران " را پاس می دارم و امید وارم که این تلاش بتواند در ارتباط با وحدت جمهوریخواهان و اوضاع سیاسی ایران و منطقه گام اساسی بردارد. از طرفی نمی توانم نگرانی خود را پنهان کنم؛ نگرانی از این بابت که این نوع تلاش بین جریانات جمهوریخواه به سرنوشت دیگر حرکت ها در راستای اتحاد گرفتار نگردد. البته باید آرزو کرد تا " اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی " و " سازمان جمهوریخواهان ایران " همان راهی را نروند که قبلا بی حاصلی آن را " اتحاد جمهوریخواهان ایران " تجربه کرده بود.