اجتماع و سخنرانی: از مبارزان کوبانی در مقابل داعش دفاع کنیم

بحران، تضادها ودرگیری ها درمنطقه خاورمیانه
زمینه های شکل گیری داعش و پشتیبانان آن

سخنرانان:
١-  دکترایسام  حداد از جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین
٢-  پروفسور دکتر محسن مسرت
٣-  نماینده دفتر کردستان غربی در آلمان

زمان:  روز شنبه 18 اکتبر 2014 ساعت 19

مکان: 

Wilmersdorfer Straße 163, Charlottenburg
U: Richardwagnerplatz oder Bismarkstraße

برگزار کننندگان :

اتحاد جمهوری خواهان ایران ــ برلین ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ــ برلین

افزودن نظر جدید