برگزاری مراسم گرامیداشت یاد جانباخته گان فاجعه ملی در مادرید اسپانیا

نمایش فیلم با من از دریا بگو ساخته آقای رضای علامه زاده


در روز 15 اکتبر بزرگداشت یاد قربانیان اعدامهای دستجمعی تابستان  سال 1367 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران (فاجعه ملی) در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد. فیلم "با من از دریا بگو" ساخته رضا علامه زاده که در همین رابطه ساخته شده است با حضور خود او نمایش داده شد. رضا علامه زاده در ابتدا از انگیزه اش برای ساختن این فیلم سخن گفت و اعلام کرد که اگر چه بارها و بارها خود او این فیلم را دیده ولی همچنان از دیدن چند باره آن دچار هیجان و اندوه بسیار میشود. سخن‌گوی انجمن ایرانی حقوق بشر اسپانیا در طی سخنانی گفت: فیلم "با من از دریا بگو" سهم بسیار والایی در شکستن سکوتی داشته است که رژیم جمهوری اسلامی میخواست در سایه آن جنایاتی را که در 26 سال پیش در زندانهایش مرتکب شد به فراموشی بسپارد. سخنگوی انجمن ایرانی حقوق بشر در ادامه سخنانش اعلام کرد افشای این جنایت از وظایف فعالین حقوق بشر در سراسر دنیاست و آنگاه از فعالین اجتماعی اسپانیایی که در این سالها کمک کردند تا این جنایات در سطح وسیع بین المللی پخش گردد قدردانی کرد. او در پایان سخنانش اعلام داشت که مردم ایران هیچگاه دوستانش را فراموش نمیکند و قطعا در فردایی که امیدواریم دور نباشد، در یک ایران آزاد و دمکراتیک پذیرایشان باشد.

در بخش دیگری از برنامه ماریسیو والینته نماینده جبهه متحد چپ در پارلمان مادرید از کشتارهای دگراندیشان در زندانهای جمهوری اسلامی سخن گفت خاصه کشتارهای تابستان سال 1367 و خواستار بررسی آنها در مجامع بین المللی شد.
سخنران دیگر برنامه فدریکو مایور زاراگوزا رئیس اسبق یونسکو و رئیس سازمان جهانی مخالفت با مجازات اعدام بود. او تاکید ویژه ای داشت بر افشای جنایت اتفاق افتاده در زندانهای ایران و اینکه میباید هر گونه ارتباط سیاسی و تجاری با ایران مشروط به احترام به منشور حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد از طرف حکومت ایران باشد.

این مراسم  که در مهمترین مرکز فرهنگی شهر مادرید برگزار گردید ،با استقبال فراوانی مواجه شد.

افزودن نظر جدید