اعتراض به حبس خانگی رهبران جنبش سبز

 

شنبه‌ ١٤ فوریه (٢٥بهمن) در شهر کلن آلمان مراسمی در اعتراض به چهار سال حبس خانگی و بازداشت غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برگزار خواهد شد.

در این مراسم که به همت جمعی از کنشگران جنبش سبز انجام خواهد شد، اردشیر امیرارجمند و تقی کروبی، دیدگاه‌های خود را درباره‌ی حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز و ضرورت تغییر این وضع، تبیین خواهند کرد.

در مراسم مزبور همچنین میزگردی با حضور سعید بشیرتاش، بهروز خلیق، تقی رحمانی و علی علیزاده، و با مدیریت مصطفی خسروی برگزار خواهد شد. ارزیابی جنبش سبز و حبس خانگی رهبران آن، و بررسی چگونگی تغییر وضع آنان، در این بخش از برنامه مورد گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.

زمان برنامه: ساعت ١٧ تا ٢٠ ـ شنبه ١٤ فوریه (٢٥بهمن)

مکان جلسه:

Turm Straße 3, 50733 Köln

افزودن نظر جدید