تداوم فشارها و محدودیت ها برای اجلال قوامی کاملا غیر انسانی است

 

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه ای نگرانی عمیق و جدی خود را از دور جدید فشارها، تهدیدها و محدودیتها برای سخنگوی این سازمان، اجلال قوامی، ابراز کرد. متن کامل بیانیه به این شرح است:

تداوم فشارها و محدودیت ها برای اجلال قوامی کاملا غیر انسانی است

در چند سال اخیر همواره فشارها ، تهدیدها ، احضارها و بازداشتهای مکرر برای اعضای سازمان به طور مداوم وجود داشته است. اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، که فعالیت روزنامه نگاری نیز دارد همواره قربانی این نوع رویکردها بوده است. منع فعالیت مطبوعاتی در دوران دولت گذشته، احضارهای مداوم و چندین نوبت بازداشت از جمله مواردی اند که همواره در خصوص وی اعمال شده اند. دور جدید فشارها و هجمه های امنیتی به این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر شکل جدیدی به خود گرفته است که در آخرین مورد آن بنا به توصیه یکی از نهادهای امنیتی رئیس شورای اسلامی شهر سنندج از حضور اجلال قوامی در نشست مطبوعاتی این شورا با شهردار ممانعت به عمل می آورد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان این گونه اقدامات را مغایر با ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 24 قانون اساسی می داند و نگرانی عمیق و جدی خود را در خصوص وضعیت اجلال قوامی اعلام می نماید. از مسئولان ذیربط انتظار می رود به این گونه اقدامات پایان دهند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

یکشنبه 19 بهمن 1393

8 فوریه 2015

افزودن نظر جدید