تشدید فشار بر فعالان کارگری محکوم است

سال 1393 شاهد گسترش اعتراضات کارگری علیه بی‌عدالتی‌ها بودیم. هزاران کارگر در اعتراض به خصوصی‌سازی، بیکاری، دستمزدهای معوقه، نداشتن و پرداخت نشدن حق بیمه، تعطیلی مراکز تولید و آزادی کارگران بازداشت شده، تجمع، تحصن و اعتصاب کردند. گسترش دستگیری و محکومیت‌های کارگران و فعالان کارگری، صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران اعتصابی و هم چنین صدور حکم‌های زندان سنگین برای فعالان کارگری در ماه آخر سال گذشته، نشان از تشدید فشار بر کارگران دارد.

محکومیت سنگین جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی دو تن از اعضای "اتحادیه آزاد کارگران" در اسفند ماه، دستگیری فردین میرکی، یدی صمدی، زانیار مرادی در سنندج که با وثیقه آزاد شده‌اند و هم چنین دستگیری کوروش بخشنده از فعالان کارگری قدیمی که هم چنان در بازداشت به سر می‌برد، حاکی از این است که دور جدیدی از بگیر و ببندها در پیش است.

تهدید فعالان کارگری به اجرای حکم‌هایی که از قبل صادر شده، ممنوع‌القلم کردن فعالان کارگری و گسترش فیلترینگ سایت‌های تشکل‌های مستقل از مواردی اند که می‌توانند در همین راستا ارزیابی شوند.

کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکوم کردن این اعمال، هشدار می‌دهد که این رفتارها نمی‌توانند از گسترش اعتراضات کارگری جلوگیری کنند. اعتراضاتی که با تحمیل بی‌حقوقی به کارگران و تحمیل حداقل دستمزدی که کفاف یک سوم مخارج زندگی یک خانواده‌ی کارگری راهم نمی‌دهد، به طور قطع در سال آینده گسترش خواهند یافت.

رشد فزاینده‌ی بیکاری و گسترش فقر و سیه‌روزی کارگران را نمی‌توان همواره با سرکوب اعتراضات و دستگیری و محکومیت فعالان کارگری پاسخ گفت.

افزودن نظر جدید