پیام حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)


حزب دمکرات کردستان ایران با توجه به این واقعیتها، از هیچ تلاشی برای تحقق اتحاد و همگرایی در بین نیروهای ایرانی فرو گذاری نکرده و در این راه همچنان ثابت قدم و راسخانه گام بر می دارد
ادامه پیام حزب دمکرات کگردستان به کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را در فرمات پ.د. اف می توانید دنبال کنید:
 

PDF iconpayame_hezbe_demokrate_kordestan_iran.pdf

افزودن نظر جدید