پيام حزب کمونيست فرانسه به کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

دوستان و رفقای گرامی!

با پذيرش سلام های برادرانه از کمونيستهای فرانسه، آرزوی موفقيت کنگره شما در پيشبرد کارهايتان داريم.

شرايط وخيم خاور نزديک و ميانه، در راس نگرانيهای فعالين صلح و رهايی بخش انسانها قرار دارد. پيشروی و توسعه تاريک انديشان، پس از سال ها و دهه ها مداخله خارجی، گسترش درگيری های مرگبار در عراق، سوريه و هم اکنون در يمن با انبوهی از ويرانی تاسف آور زندگی انسانها، همه منطقه را بی ثبات می کنند. ما همبستگی خود را با همه خلقهای خاورنزديک و ميانه اعلام می داريم که نمی خواهند سرنوشت شان بين آلترناتيوهای غير واقعی از يک طرف نظامهای دين سالار و ديکتاتورها و از سوی ديگر جريانات تعصب گرای وحشت افکن، تقليل يابد.

در مقابل مسائل فوق، به اعتقاد ما چارچوب توافق در باره موضوع هسته ايی ايران بين ايالات متحده، روسيه، چين، فرانسه، انگلستان، آلمان، اتحاديه اروپا و ايران، در لوزان در چند روز پيش، نشان دهنده يک گام تعيين کننده است که بايد از آن استقبال شود و ممکن است راه را برای توافق نهايی متعادل در 30 ژوئن 2015 هموار سازد.

ما بارديگر تاکيد می کنيم که امنيت جمعی و حق برخورداری از انرژی بايد برای همه ملت های منطقه به عنوان امنيت کل جهان تضمين گردد و اين يک مسئوليت جهانی است که هيچ کشوری، هيچ قدرتی نمی تواند خود را مبراء از مسئوليت بداند.

اميد ما اين است که اين پيشرفت اوليه به نخستين گام در جهت خلع سلاح اتمی در خاور نزديک و ميانه منتهی شود که اسرائيل هم بايد به آن بپيوندد و از نظر ما فرانسه در اين راه به طور فعال کمک می کند.

امنيت دست جمعی خلقهای جهان مبتنی بر فراخوان خلع سلاح هسته ايی چند ميباشد و ما هم عميقأ خواهان آن هستيم. آنچه که همبستگی برادرانه بين دو حزب ما را تعميق ميدهد، علايق ما برای تعهدات مشترک به صلح جهانی، عدالت و همبستگی ميباشند.

پاينده باد سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

زنده باد همبستگی بين المللی، عدالت و صلح

ليديا ثمربخش

مسئول روابط بین المللی حزب کمونیست فرانسه

پاريس 7 آوريل 2015

افزودن نظر جدید