پیام هیئت سیاسی اتحاد جمهوریخواهان ایران به کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

دوستان عزیز!

کنگره شما در شرایطی برگزار می گردد که فضای سیاسی کشور ما و کل منطقه دوران پرالتهاب و متحولی را از سر می گذراند. بسیاری از کشورهای منطقه با جنگ و خونریزی مواجه اند و افراط گری در اکثر مناطق در حال پیشروی است. بهره گیری از امکانات مثبتی که پس از توافق لوزان برای غلبه بر خطراتی که کشور ما را تهدید میکرد و لطماتی که به کشور ما وارد شد، با دشواریها و تهدیدهای متعددی مواجه است. غلبه بر شرایط بحرانی سالهای گذشته نیازمند تغییر فضای بسته و امنیتی حاکم بر کشور و سیاستی متفاوت با گذشته در منطقه است. چنین تغییراتی بدون تلاش همه نیروهایی که به آینده کشور می‏اندیشند ناممکن است.

اتحاد جمهوریخواهان تلاش های مسئولانه شما را برای تحول در کشور و مقابله با افراط گرایی در منطقه می ستاید و به کوشش های شما برای نزدیکی نیروهای جمهوریخواه و چپ ارج می نهد و امیدوار است کنگره شما بتواند تصمیماتی راهگشا اتخاذ نماید.

دست شما را صمیمانه می فشاریم و برای کنگره شما آرزوی موفقیت داریم.

هیئت سیاسی اتحاد جمهوریخواهان ایران

٩ آوريل ٢٠١٥

 

افزودن نظر جدید