وداع با رفیق حسین نعمتی در دورتموند

مراسم خاکسپاری و بدرود با رفیق حسین نعمتی، از کادرهای برجسته حزب تودهٔ ایران و دبیر «انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری تهران و حومه» در روز ۲۲ آوریل ۲۰۱۵ ـ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ـ برگزارخواهد شد.

شروع مراسم:   ساعت ۱۲ ظهر

مکان:

Hauptfriedhof Dortmund

Am Gottesacker 25 (Ecke Auf dem Hohwart)

44143 Dortmund

افزودن نظر جدید