اطلاعیه برگزاری اولین نشست نوبتی شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

منتخب کنگره چهاردهم


اولین نشست نوبتی شورای مرکزی، منتخب کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت  ۱٣۹۴ برابر با ۹ و ۱۰ می  ۲۰۱۵
برگزار گردید. بمناسبت هفتادمین سالگرد شکست فاشیسم، نشست با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان مبارزه با فاشیسم و قربانیان آن آغاز بکار نمود.

موضوعات در دستورنشست شورای مرکزی:

- تشکیل ارگانهای مرکزی شورای مرکزی چهاردهم

- ارزیابی از کنگره چهاردهم سازمان،تدارک فنی و مضمونی آن.

- بحث و تبادل نظر حول الویتهای دوره پیش رو.

- چگونگی تدارک و پیشبرد مصوبات کنگره چهاردهم در رابطه با پروژه تشکل چپ بزرگ

- بحث و بررسی تحولات سیاسی کشور 

شورای مرکزی طی دو روز اجلاس خود با اختصاص زمان لازم برای هریک از مباحث فوق، به تمامی آنها رسیدگی و تصمیمات لازم را اتخاذ نمود. 

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۴ ارديبهشت ۱٣۹۴ -۱۴ می ۲۰۱۵

افزودن نظر جدید