دمکراسی و مردم، برنده انتخابات ترکیه

اعلامیه

انتخابات ترکيه با شرکت ۸۶ درصد رای‌دهندگان برگزار شد. در اين انتخابات حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را در پارلمان از دست داد و برنامه طيب اردوغان برای تغییر نظام سیاسی این کشور، افزايش قدرت رئيس جمهور و جايگزين کردن سيستم رياستی به جای نظام پارلمانی ناکام ماند و سياست های حزب حاکم از جمله سياست نئوليبرالی، کردستيزی، قلع‌وقمع روزنامه‌نگاران و سرکوب آزادی‌های اجتماعی زير سئوال رفت. اکثریت مردم ترکیه با آشکار شدن فساد و نقضان در حیات اقتصادی این کشور، تلاش حزب عدالت و توسعه و رهبران این حزب به ويژه رجب طیب اردوغان برای تحکیم قدرتی بلامنازع و  اتخاذ یک سیاست خارجی بی چشم انداز از این حزب رو برتافتند.

در اين انتخابات حزب چپ‌گرای دموکراتیک خلق‌ها، که برای نخستین بار در قالب یک ائتلاف حزبی در انتخابات مجلس ترکیه شرکت کرد، با عبور از مرز ١٠ درصد و کسب تقريبا ١٣ درصد آراء، وارد مجلس شد. اين حزب بازتاب دهنده خواست ها و مطالبات کردها و ساير اقليت ها، کارگران و زحمتکشان، سرکوب شده‌ها و به حاشیه رانده شده‌ها است. حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات توانست حمايت و رای کردها، اقليت های ملی، اکثر جريان های چپ، سنديکاها و جامعه روشنفکری را جلب کند. ورود اين حزب به پارلمان، موقعيت کردها را در ترکيه و منطقه ارتقاء بخشيد، عامل سياسی را برای حل مسئله کردها برجسته کرد، برفشار به حزب حاکم برای تغيير سياست در عرصه های مختلف افزود و روندهای دمکراتيک را در ترکيه تقويت نمود.

انتخابات بی ترديد تاثيرات خود را بر سياست خارجی ترکيه خواهد گذاشت، سياست منطقه ای اردوغان و داود اوغلو را زير سئوال برده و دخالت دولت ترکيه در سوريه و حمايت از گروه های بنيادگرای اسلامی را محدود خواهد کرد.

ما براين باوريم که دمکراسی و مردم ترکيه برنده انتخابات بودند. مردم ترکيه و احزاب سياسی اپوزيسيون در اين انتخابات، با شیوه‌ای دموکراتیک به دوران اقتدارگرائی فزاينده اردوغان پایان دادند و فضای تازه ای در سپهر سياسی ترکيه گشودند. ما از پيروزی مردم و دمکراسی در ترکيه خشنوديم و اميدواريم که اين پيروزی  ضمن گسترش دمکراسی در این کشور، به سياست حمايتی دولت ترکيه از بنيادگريان اسلامی در منطقه پايان دهد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٩ خرداد ١٣٩٤ (٩ ژوئن ٢٠١٥)

 
 
 
 

افزودن نظر جدید