تبریک به حزب دمکراتیک خلق ها - ترکیه

به مناسبت پیروزی حزب دمکراتیک خلق ها در انتخابات پارلمانی ترکیه

 

به حزب دمکراتیک خلق ها ـ ترکیه

از سوی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیروزی حزب دمکراتیک خلقها (ها.د.پ.) در انتخابات پارلمانی ترکیه را تبریک می گوییم. ها.د.پ. توانست با گذشتن از حد نصاب ١٠ درصد و به دست آوردن نزدیک به ١٥درصد کرسی های مجلس جدید، به برنده واقعی انتخابات تبدیل شود. ها.د.پ. موفق شد اراده و خواست های نیروهای ترقیخواه در ترکیه را یکپارچه کند. موفقیت ه.د.پ. در بسیج میلیون ها رأی دهنده، نشانگر آن است که یک پلاتفرم دمکراتیک و سکولار، چه پتانسیل بزرگی در چامعه ترکیه دارد. برای نخستین بار در تاریح کشور، ها.د.پ. توانسته است بین مطالبات گروه های مختلف قومی، سیاسی و اجتماعی برای عدالت و آزادی پل بزند.

در عین حال، پیروزی ها.د.پ. پیروزی اندیشه دمکراسی در کل منطقه خاورمیانه است. در زمانی دشوار، هنگامی که پرچمداران ایدئولوژی های واپسگرایانه تنش های خونینی به ملت های منطقه تحمیل کرده اند، تصمیم جامعه مدنی ترکیه به تقویت نظام پارلمانی و رد تلاش های خودکامانه برای برقراری یک نظام ریاستی، پیام روشنی به همه ملت های منطقه خاورمیانه است. پیام این است که خلق های ترکیه خواهان موازنه ای از نیروهایند که در آن منافع مشروع همه گروه های اجتماعی و قومی در نظام سیاسی بازتاب یابند.

هم پلاتفرم انتخاباتی و هم عملکرد ها.د.پ. الهام بخش همه نیروهای ترقیخواه در خاورمیانه است. منطقه ما به شدت نیازمند نیروهایی است که جایگزینی برای تنش های قومی و مذهبی ارائه کنند. ملت های خاورمیانه از منازعات در امتداد شکاف های قومی و مذهبی خسته شده اند. منطقه، آماده اندیشه های دارای سمت گیری به سوی صلح، ترقی اجتماعی و همکاری همه ملت هاست. موفقیت ها.د.پ. مبارزه برای این هدف ها را در کشورهای همسایه نیز تقویت خواهد کرد.

برای شما نقش فزاینده ای در آرایش نوین سیاسی در ترکیه آرزومندیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

١٠ژوئن ٢٠١٥

برابر با ٢٠ خرداد ١٣٩٤

 

افزودن نظر جدید