رتبه 88 برای ایران در توسعه انسانی/ سرمایه گذاری خارجی در سال 2007 فقط 115/1 میلیارد دلار

ایلنا: براساس گزارش منتشر شده سازمان توسعه انسانی ملل متحد رتبه ایران از لحاظ توسعه انسانی در بین 192 كشور عضو سازمان ملل متحد 88 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان ملل متحد هرساله گزارشهایی از شاخص توسعهانسانی كشورهای عضو سازمان ملل متحد منتشر میكند كه در آن وضعیت پیشرفت و توسعه كشورها به ویژه كشورهای كمتر توسعه یافته اعلام می شود. علاوه بر آن، این سازمان در سطح محلی، منطقهای و ملی گزارشهایی در این راستا منتشر میكند تا برنامهریزان كشورها وضعیت خود را دربین كشورهای دیگر مورد بررسی قرار دهند.

در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه انسانی ملل متحد كه امروز بر خروجی سایت سازمان توسعه انسانی قرار گرفت، برخی از شاخصهای اعلام شده مرتبط با وضعیت اقتصادی ایران نامشخص و بدون عدد اعلام شده است. این درحالی است كه در میان 192 كشور مورد بررسی كمترین حجم اطلاعات و گزارش درباره مسایلی مانند حقوق بشر، خط فقر و همچنین میزان مهاجرت ایرانیها به خارج از كشور مربوط به ایران است كه عددی در این رابطه درج نشده است.

معمولا"بخشهای كارشناسی سازمانهای بینالمللی تمام اطلاعات مربوط به گزارشهای رسمی را از منابع رسمی كشورها دریافت میكنند و تحلیلهای انجام شده غالبا براین اساس منتشر میشود. از همین رو اعلام كاهش ضریب جینی كه در گزارش مذكور به آن اشاره شده، منطبق براظهارات مقامات رسمی كشور و منابع آماری كشور است؛ این درحالی است كه طی سالهای اخیر بیشترین اعتراضها از سوی كارشناسان اقتصادی مبنی بر غیر واقعی بودن آمارهای منتشره از وضعیت ضریب جنینی(شاخص توزیع عادلانه درآمد) منعكس شده است.

گزارش نزدیك به واقعیت سرمایه گذاری خارجی

در گزارش توسعه انسانی UNDP وضعیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی درایران پایینتر از كشورهایی مانند:ارمنستان، كوبا، ونزوئلا، شیلی، عمان، پاناما، جمهوری دمینیكن، مونته نگرو، اكوادور و آذربایجان اعلام شده است.

براساس این گزارش میزان جذب سرمایهگذاری مستقیمخارجی در سال 2007 یك میلیارد و 115 میلیون دلار گزارش شده است، این درحالی است كه بهروز علیشیری رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی چندی پیش از تصویب 20 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در كشور خبرداد. این اظهارات با توجه به گزارش اخیر آنكتاد كه از كاهش10درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی خبرداده است، به نظر اغراق آمیز میرسد.

UNDP بر روی کاهش فقر، ایجاد دولتهای دموکراتیک، آموزش راههای پیشگیری از بیماریهایی نظیر ایدز، حفظ محیط زیست و انرژی و مقابله با بحرانها و بازسازی و اصلاح، تمرکز دارد. UNDP، همچنین کشورها را در مورد حمایت از حقوق بشر و پررنگتر شدن حضور زنان در تمامی برنامهها تشویق میکند.

برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP، بزرگترین مرجع کمک کننده برای توسعه کشورها در سطح جهان است. مدیر اجرایی برنامه این سازمان UNDP سومین عضو ارشد سازمان ملل متحد پس از معاون سازمان ملل متحد و جانشین وی است.

افزودن نظر جدید