مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد (18)

آزادیخواهان

هم ميهنان

همكاران

اعتراض مدنی، متین، و پایداری همکار دلیرمان خانم نسرین ستوده با کمک و همراهی شما در تجهیز افکار عمومی به ویژه همکاران، کانونهای وکلای کشورهای گوناگون و اتحادیه های مختلف وکلای سراسر جهان به بار نشست و مسئولین از ادامه رفتار غیرقانونی خود فعلا دست کشیدند. ما طی اعلامیه های خود از همگان یاری خواستیم. از شما سپاسگزاریم، از خانم ستوده به خاطر دفاع از حق دفاع قدردانی کرده و به ایشان تبریک می گوئیم.

همزمان مسئولین با تمهید و تصویب تبصره ذیل ماده 48 آئین دادرسی کیفری، تجاوز به حق دفاع و امکان گزینش آزادانه وکیل را به نحوی خدشه دار کردند که دیگر وکلایی مانند زرافشان ها، سیف زاده ها،عبادی ها، مهرانگیز کارها، ستوده ها ویا وکلای دراویش نتوانند در پرونده های "دردسر آفرین" زحمت افزا شوند. برای محروم کردن ملت از حق انتخاب آزادانه وکیل، مسئولین فعلی حتی قانون اساسی خود را هم لگدمال کرده اند.

شورای نگهبان در روز 20 خرداد ماده 48 را مغایر اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص داده و به مجلس برگرداند. اصل 35 مقرر میدارد " درهمه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل اتتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود"

مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن تبصره ذیل، قانون را به شورای نگهبان برگرداند  که "در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید قوه قضائیه باشند انتخاب می نمایند "  به این ترتیب در تمام دعاوی که طرف آن قدرت مسلط یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود، این شاکی است که برای متهم وکیل مورد اعتماد خود را برگزیده و معرفی می نماید. هر نوع اعتراضی را می توانند مخل "امنیت داخلی و ملی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته" تشخیص دهند تا" وکیل " مورد تائید قوه قضائیه دفاع را به عهده بگیرد.

آزادیخواهان

هم ميهنان

همكاران

با خبر شدیم که همکار شجاع ما جناب سیف زاده در حالیکه دچار بیماری قلبی است دچار مشکل شدید تنفسی هم شده است. این شکنجه های سفید به قصد شکستن اراده او برای مقاومت است. ما از شما درخواست می کنیم که صدای اعتراض همکاران مارا در نامه سرگشاده زیر بخوانید:

http://www.iranglobal.info/node/48175

روز 4 مرداد همایش استقلال وکلا به دعوت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار میگردد که در آن اتحادیه های وکلا از کشورهای گوناگون شرکت می کنند.

http://www.scoda.ir/?p=9347

وکلای ایرانی بدون حمایت ایرانیان و افکار عمومی بین المللی به ویژه نهادهای حرفه ای خود قادر به رفع خطر ودفاع از حق دفاع نیستند. به هر نحو در هرکشوری که هستیم شرایط وخیم وکلای ایرانی را به اطلاع کانونهای وکلا به ویژه وکلایی که از کشورهای گوناگون در همایش 4 مرداد تهران شرکت می کنند برسانیم.

خانه دفاع از حقوق ملت ایران در آتش است کمک کنید.

مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد

15 تیر 1394

محمد رضا روحانی وکیل پایه یک دادگستری

مناف عماری وکیل پایه یک دادگستری 

افزودن نظر جدید