نگرانی سران اتحاديه اروپا از الگو شدن مقاومت مردم يونان عليه سياست های نئوليبرالی

مردم يونان دومين بار است که از زمان سرنگونی دولت سرهنگان در سال ١٩٧٤ در همه پرسی شرکت می کنند. آن ها در اولين همه پرسی به نظام سلطنتی "نه" گفتند و جمهوری را جايگزين آن کردند. در دومين همه پرسی اکثريت مردم يونان به برنامه ریاضتی تحميلی توسط گروه تروئيکا جواب "نه" دادند و دمکراسی را تعميق بخشيدند. تبليغات گسترده رسانه های غربی و يونان، بسيج توان سياسی سران اتحاديه اروپا و دخالت های غيرقانونی برای اعمال فشار به يونان، قادر نشد که مانع "نه" مردم به سياست رياضت اقتصادی شود.  "الکسیس سیپراس" بدرستی نتایج این همه پرسی را جشن دمکراسی و پیروزی تاریخی ملت یونان در قبال زیاده خواهی وام دهندگان قلمداد کرد. 

برنامه رياضتی تحميلی به یونان طی شش سال توسط تروئيکا (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا)، موجب افت ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ، بيکار شدن صدها هزار يونانی، کاهش ٤٨ درصدی دستمزدها و زير خط فقر رفتن ميليون ها شهروند يونانی گرديد. آمار خودکشی در يونان از ۳۰۰ نفر در سال ۲۰۰۸ به حدود ۳ هزار نفر در در سال کنونی رسيده، ٣٠ درصد مردم از بیمه درمانی محروم شده و مراجعان به مراکز توزیع غذا به طور فاحشی افزايش يافته است. ظاهرا قرار بود که برنامه رياضت اقتصادی تحميلی، به بهبود اقتصاد يونان، کاهش بيکاری و رفع کسری بودجه بيانجامد. ولی برای اقتصاد و مردم يونان فلاکت آفريد. شدت فلاکت مردم يونان، جائی برای اعمال سیاست‌های ریاضتی بیشتر باقی نگذاشته است. 

گروه تروئيکا می خواهد دولت يونان با پيشبرد سياست رياضت اقتصادی آنچه را از تامين اجتماعی مانده، بازستاند، گروه های آسیب پذیر را به فلاکت بيشتر سوق دهد، از ميزان پرداخت حق بازنشستگان بکاهد و واحدهای توليدی دولتی را به صاحبان سرمايه واگذار کند. در حالی که طی شش سال، سياست رياضت اقتصادی ناکارائی خود را در يونان نشان داد. حتی صندوق بین‌المللی پول براين امر اذعان دارد. در گزارش صندوق بین‌المللی پول که قبل از برگزاری همه پرسی انتشار يافت، گفته شده است بدون تغییر در سیاست‌های شدیدا ریاضتی و صرفه‌جویانه تا کنونی که فقر و فاقه را کمرشکن کرده و نيز بدون بخشودگی بخشی از بدهی‌ها یا تغییر مهلت بازپرداخت‌ آنها، اقتصاد یونان از بحران بیرون نمی‌آید.  

در ميان کشورهای اتحاديه اروپا، آلمان سرسختی بيشتری نشان می دهد. متاسفانه حزب سوسيال دمکرات آلمان هم با آنگلا مرکل همراه و همزبان شده است. در حالی که آلمان کشوری است که  بدهی های خارجی خود را نه پس از جنگ جهانی اول و نه پس از جنگ جهانی دوم پس نداده، اما ملت های دیگر را وادار کرده است که بدهی خود را تا آخر بپردازند.

مقاومت مردم يونان در مقابل سياست رياضت اقتصادی، می تواند به الگوئی در سطح اروپا تبديل شود، به اسپانيا امتداد يابد و زمينه را برای قدرت گيری پودوموس فراهم آورد. سران اتحادیه به خوبی براين آگاهند و می خواهند که اسپانيا راه يونان را در پيش نگيرد. به همين خاطر آن ها نسخه ای را که از یونان دریع می کنند در اسپانیا به اجرا گذاشته اند. نسخه رشد اقتصادی به بهای افزایش بدهی دولت. گروه ايورو در آستانه انتخابات این کشور، می خواهد موقعيت محافظه کاران اسپانیا را در مقابل پودوموس تقویت کند.

ساختار اتحاديه اروپا و گروه ايورو به گونه ای است که عملا کشورهای به جهت اقتصادی ضعيف اروپا را ضعيف تر و کشورهای قوی را قوی تر می کند، بر فقر و فلاکت گروه های آسيب پذير در کشورهای ضعيف می افزايد و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند. تا زمانی که ساختار گروه ايورو تغيير پيدا نکند، روند تضعيف کشورهای ضعيف و افزايش بدهی آن ها تداوم خواهد يافت. اتحاديه اروپا واحد پولی را واحد کرده، ولی فاقد مکانيسم سیاست گذاری مالی هماهنگ و مرکز واحد برای نظارت بر سیاست های مالی است. در گروه ايورو کشورهای ضعيف به حال خود رها شده اند تا مشکلاتشان را به تنهائی حل کنند. مشکلات آن ها به تنهائی قابل حل نيست و نيازمند مشارکت تمام اعضاء گروه ايورو است. اگر اروپا در ساختار و روش های خود تجديدنظر نکند، خواه ناخواه بحران يونان دامن ديگر کشورهای ضعيف را خواهد گرفت.

تروئيکا به جای ارائه برنامه راه گشا، قصد دارد با اتخاذ موضع سرسختانه در مذاکرات، يونان و حزب سيريزا را به زانو درآورد. در حالی که حزب سيريزا می خواهد يونان در گروه ايورو بماند و به مذاکره برای يافتن راه حل ادامه دهد. ما به عنوان نيروی چپ دمکرات و سوسياليست، مخالف سياست رياضت اقتصادی و اعمال فشار به يونان و حزب سيريزا هستيم و رای مردم يونان عليه سياست های نئوليبرالی را به سود روندهای دمکراتيک در اروپا می دانيم. اميدواريم مقاومت مردم يونان گروه تروئيکا را به عقب به نشاند، بخشی از بدهی ها بخشوده شود، مهلت پرداخت بدهی ها عقب بيافتد و فرصت و امکان برای دولت يونان فراهم آيد تا اقتصاد کشور را از بحران بيرون آورده، زندگی مردم را بهبود بخشد و هم زمان با رشد اقتصادی، بدهی ها را پرداخت کند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٦ تير ١٣٩٤ (٧ ژوئيه ٢٠١٥)

افزودن نظر جدید