مباحث پروژه «وحدت چپ» در کنگره چهاردهم - بخش پنجم

پروژه وحدت چپ یکی از موضوعات عمده ی در دستور کار کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود. در روز دوم کنگره اعضاء و میهمانان نظرات خود را با شرکت کنندگان در میان گذاشتند. شبکۀ صوتی – تصویری رسانه مباحث کنگره حول موضوع وحدت را در چند بخش گزارش خواهد کرد. این بخش از گزارش حاوی سخنان رفقا علی صمد، بهزاد کریمی، رحمان عبدی و علی پورنقوی است.

شبکۀ صوتی – تصویری رسانه

mbhth_prwjh_whdt_chp_dr_khngrh_chhrdhm_-_bkhsh_pnjm

منبع: 
شبکۀ صوتی – تصویری رسانه

افزودن نظر جدید