بخش پایانی مباحث وحدت چپ

mbhth_prwjh_whdt_chp_dr_khngrh_chhrdhm_-_bkhsh_pyny

منبع: 
شبکه تصویری - صوتی رسانه

افزودن نظر جدید