اقدام تروريستی عليه دو جريان کردی را محکوم می کنيم!

بنا به اطلاعيه حزب کومله کردستان ايران در جمعه شب ۱۶ مرداد ماه در اردوگاه اين حزب که محل زندگی خانوادەها و محل کار ده ها تن از کادرها و پیشمرگ های کومله است، پنج بمب قوی جاسازی شده بود. مطابق اطلاعات کارشناسان اقلیم کردستان عراق، موادی که در بمب ها بکار برده شده بود، یکی از کارآمدترین مواد منفجره ـ "سی ۴" ـ بوده است. انفجار بمب ها می توانست به فاجعه بيانجامد و جان ده ها انسان را بگيرد. برای وارد آوردن تلفات سنگين، بمب ها طوری تنظیم شده بودند کە به فاصله زمانی معین بعد از اولین انفجار و ایجاد ازدحام به منظور کمک به قربانیان انفجار اول، چهار بمب ديگر منفجر شوند و قربانی بیشتری بگيرند. جای خوشحالی است که محل بمب ها کشف و سپس توسط کارشناسان اقليم خنثی می شود و توطئه ناکام می ماند. چند ساعت قبل از آن هم رضا کعبی از مسئولين کومله زحمتکشان کردستان، هدف ترور قرار می گيرد که با عکس العمل به موقع او، اين اقدام تروریستی ناکام می ماند.

 بنابە گفتە مسئولین کوملە هر دو اقدام تروريستی توسط افراد نفوذی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. بمبگذاری بسیار دقیق، پیچیده و چند لایه بوده و چنین اقدامی از عهده هیچ حزب یا گروه معمولی برنمیآید و مجموعه شواهد نشان میدهد که در پشت این عملیات فقط یک دولت میتواند باشد. آن ها گفته اند که ما دشمنی به غیر از جمهوری اسلامی نداریم.

دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی همانند ترور دو دبیراول حزب دمکرات کردستان ایران ـ دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر صادق شرفکندی و همراهان آن ها ـ  دو اقدام تروريستی اخير را به اختلاف دو بخش کومله نسبت داده اند. ادعائی کە بشدت با توجە بە کارنامە و برخورد آن در مورد ترورهای متعدد در خارج از کشور دور از واقعیت می نماید.

 در هفته های گذشته سیروان نژاوی اعدام شده و نیروهای سپاه و وزارت اطلاعات حدود ۳۰ نفر را در مناطق کامیاران، سردشت و اروميه دستگير کرده اند. سرکوب در کردستان هم چنان ادامه دارد. بر بستر و بطن چنین شرایطی است کە دامنە سرکوب ها همانند دهە ٧٠ دوبارە بە آن سوی مرز کشیدە می شود و این بار در قالب بمب گذاری و تلاش برای کشتار جمعی.

 مسئوليت تامين امنيت نيروهای سياسی مخالف جمهوری اسلامی در کردستان عراق به عهده حکومت اقليم است. بايد دولت اقلیم کردستان عراق به تاخت و تاز سپاه قدس و ارگان های امنيتی پايان دهد. تداوم این واقعیت و همراه کردن آن تا سازمانگری ترور علیه مخالفان، در حال حاضر اگر به قصد اخلال در سياست تنش زدائی و توافق وین هم نباشد، در عمل می تواند به چنین نتيجه ای بیانجامد.

 ما اقدام تروريستی عليه دو جريان کردی، اعدام فعالين سياسی و مدنی کردستان و دستگيری کردها را محکوم می کنيم و از فعالين سياسی و مدنی و از مجامع بين المللی می خواهيم که به مقابله با اقدامات تروريستی جمهوری اسلامی برخيزند و نگذارند که بعد از توافق وين، دوره ترور مخالفين دوباره جريان يابد.  

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٠ مردادماه ١٣٩٤ (١١ اوت ٢٠١٥)

 

افزودن نظر جدید