غرفه مشترک نیروهای چپ ایرانی در جشن اومانیته

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام و درود بر شما و فعالیتهای زیبا و مشترکِ انسان دوستانه شما،
عزم تان در این راه مستمر،
و شادی عاملِ بقایتان