گفتگو و مذاکره به جای تهديد و تشديد تنش!

ابراز همدردی با خانواده جان باختگان و مصدومين مراسم حج

در مراسم حج امسال صدها تن از زائران جان باختند. در اين واقعه براساس آخرين اخبار ٢٣٩ شهروند ايران جان خود را از دست داده و ٢٤١ تن زخمی شدند. اين واقعه، تاثر و ابراز همدردی گسترده ای جهانی را برانگيخت. بعد از واقعه، سعودی ها زائران را مقصر جلوه داده و ایرانی ها انگشت اتهام را به سوی سعودی ها دراز کرده اند.

 جان باختن و زخمی شدن صدها ايرانی، عدم همکاری سعودی‌ها با ایران و عدم صدور به موقع ویزا برای نمایندگان دولت ایران از سوی دولت عربستان، با عکس العمل تند حکومتگران ايران، به خيابان آمدن صدها  معترض و سردادن شعار "مرگ بر خاندان آل سعود" و ايجاد فضای تند عليه دولت سعودی روبرو شده است. طی هفته‌ی گذشته، حکومت ایران بارها از عربستان خواست که مسئولیت خود در برابر حادثه را بپذیرد. اما سعودی ها به اين خواست پاسخ مثبت ندادند.

 ولی فقيه در سخنرانی خود در روز چهارشنبه هشتم مهر در بين نظاميان گفت ایران فعلاً در باره‌ی علت حادثه، قضاوت بیش از موعد نمی‌کند. ولی او تهدید کرد که اگر قرار باشد ایران عکس‌العملی نشان دهد، این عکس‌العمل خشن و سخت خواهد بود.‌ تنش بين عربستان سعودی و جمهوری اسلامی شدت گرفته است. شدت گرفتن تنش، نه به بررسی بی‌طرفانه و مسئولانه‌ یک فاجعه‌ انسانی کمک می‌کند و نه به سود طرفین و منطقه است.

 واقعه منا مردم کشورمان را هم شديدا متاثر کرد. اما گروه هائی از مردم بی تابی نشان داده و قبل از روشن  شدن علل واقعه، موضع خصمانه نسبت به دولت عربستان اتخاذ نمودند و گاه احساسات نژادپرستانه عليه اعراب از خود نشان دادند که جای تاسف دارد. 

 دولت مردان عربستان تا کنون از پذيرش تشکيل کميته  حقيقت ياب از نمايندگان کشورهائی که شهروندان خود را از دست دادند، خودداری کرده و حاضر نيستند از خانواده جان باختگان و مصدومين عذرخواهی کنند. اما حادثه منا در کشور عربستان اتفاق افتاده و مسئوليت حفظ جان زائران بر عهده دولت سعودی است.  

 ما ضمن ابراز همدردی با خانواده جان باختگان و آسیب دیدگان، خواهان عذرخواهی مقامات دولت عربستان سعودی از خانواده آنها، پرداخت غرامت و پذيرش تشکيل کميته حقيقت ياب از کشورهای ذينفع در اين فاجعه و نهادهای بی طرف بين المللی هستيم. به نظر ما سياسی کردن اين رويداد، برخوردهای تند و تهديدآميز، تنش بين دو دولت را تشديد کرده و می تواند عکس العمل های خشن و سختی را موجب شود که در شرايط حساس کنونی که منطقه دستخوش نا آرامی است به نتايج نامطلوب برای هردو کشور تمام خواهد شد. لازم است که دو دولت به جای تهديد و تشديد خصومت، در پای ميز مذاکره بنشينند و در توافق با هم امکان بررسی علل بروز حادثه و اتخاذ تدابير ضرور برای جلوگيری از تکرار آن را فراهم سازند.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٨ مهرماه ١٣٩٤ (٣٠ سپتامبر ٢٠١٥)

 

 

افزودن نظر جدید