چگونه به کاری یک‌نواخت می‌توان معنی‌ بخشید؟


در فیلمی که توسط سایت COM .TED تهیه شده است،  بری شوارتز در به بررسی ایده‌هایی‌ در رابطه با معنی‌ کار و اینکه آیا کار آن چیزی است که از روی علاقه آنرا انجام می‌دهیم یا موردی که انتخابی در آن رابطه نداشته‌ایم، سخن می‌پوید.
بگفته وی تفکر فعلی‌ ما در مورد کار بیش از حد بر حقوق (کسب درآمد) تمرکز دارد و کمتر با آنچه که به فرد حس رضایت و مثبت بودن را انتقال می‌دهد.
بطور کلی‌ می‌توان در عرصه کار دو گروه را مشاهده کرد. گروه نخبگانی که بدنبال  تحقق‌ خواسته‌هایشان در کار هستند، و گروه دیگری که فقط به دنبال دریافت حقوق ماهیانه ‌اند. در دنیای امروز اکثر کار‌ها  بر اساس این فرض سازمان‌دهی شده است که اکثر مردم اهمیتی زیادی برای کاری که انجام می‌دهند قائل نیستند، و تنها نکته مهم دریافت حقوق مربوطه در آخر ماه می‌باشد. واين امر، تصور نادرستی است. برای اکثر انسانها، این‌که چه شغلی‌ دارند، مورد مهمی‌ است. چرا که بشر این نیاز ذاتی را داراست که ارزشمند به حساب بیاید، مانند داشتن این احساس که آنچه که انجام می‌دهند کار معنی‌ داری است ، حتی اگر کاری باشد که فرد به دنبال آن نبوده است.

بخش: 

افزودن نظر جدید