گزارش چگونگی پیشرفت کار پروژه "شکل دهی تشکل بزرگ چپ"

در تاريخ ١٥ آبان ١٣٩١ (٥ نوامبر ٢٠١٢) "فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ" با امضاء سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران منتشر شد. فراخوان با استقبال نيروهای چپ دمکرات و سوسياليست روبرو شد و بعد از انتشار فراخوان، جمعی از فعالان منفرد چپ به آن پیوستند که با نام کنشگران چپ فعالیت دارند.

این پروژه بر اساس خطوط مشترک سه گانه زیر شکل گرفت:

۱- گسست از سیستم فکری و عملکردی ” سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می ‏داد.

۲- ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوند عمیقی دارند. ما مدافع‌ حقوق‌ بشر هستیم‌ و علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ مبارزه‌ مى‌کنیم.

۳- اعتقاد بر این که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏ رو هدف برنامه‏ ای ما رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت ‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.

این فراخوان بر آن بود که "شکل گیری چنین تشکلی از یک ‏سو نیازمند تبیین پایه های نظری، برنامه‏ ای و تشکیلاتی است و از سوی دیگر پیشبرد بحث، گفتگو و همکاری نزدیک" در عین حال تاکید داشت که "وارد شدن به روند بحث و گفتگو و تدوین اسناد، لزوما به معنی تصمیم‏ گیری قطعی از همان ابتدا در مورد امر وحدت نیست، اما به معنی تعهد به مشارکت در این روند است. بعد از اتمام این روند، فعالین چپ و سازمان‏ ها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصمیم خواهند گرفت."

سه سازمان و جمعی از کنشگران چپ در همکاری با هم یک برنامه (نقشه راه) دو ساله، به منظور تحقق این پروژه تدوین کردند که در اواسط ماه ژوئن ۲۰۱۳ به تائید هر چهار جریان رسید. برپايه "نقشه راه" سازماندهی و مسئولیت پروژه را “گروه کار تدارک و سازماندهی” متشکل از نمایندگان چهار طرف پروژه، با حقوق برابر، به عهده گرفت. این ارگان برای پیشبرد پروژه، سه گروه کار نظری- برنامه ای، استراتژی سیاسی و ساختار و اساسنامه تشکيل داد. بعدا، برای تدوین منشور، گروه کار منشور جایگزین دو گروه کار نظری-برنامه ای و گروه کار استراتژی سیاسی شد. طی این دو سال سه کنفرانس و یک سمینار-کنفرانس دو روزه حضوری برگزار گرديد. اولين کنفرانس به موضوعات نظری چپ و الگوهای حزبی، کنفرانس دوم به مسائل استراتژی سياسی، سومین کنفرانس به مسائل برنامه ای و سمینار-کنفرانس چهارم به موضوع منشور و اساسنامه اختصاص داشت. برای تدارک نظری این پروژه، دهها مطلب پیرامون مسائل سیاسی و نظری و تشکیلاتی منتشر گردید و جلسات متعدد پالتاکی در ارتباط با مسائل نظری، سیاسی، برنامه ای و تشکیلاتی برگزار شد.

طی این مدت فعالان و علاقمندان این پروژه، روند پيشرفت آن را، دنبال کرده اند. گروه کار تدارک و سازماندهی کوشيده است به موقع گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع علاقمندان برساند و در برخی رسانه ها بازتاب دهد. این گروه کار، در جریان پيشبرد پروژه بر شفافیت، استفاده برابر فعالان از امکانات، مشارکت داوطلبان در فعالیت ها و رعایت حقوق گرایشات متفاوت تاکید داشته و در جهت تحقق آنها کوشیده است.

در این دوره، پیرامون مسائل نظری، برنامه ای و سياسی، هفت منشور و در زمينه اساسنامه و ساختار، دو طرح اساسنامه تهیه شد که همگی منتشر شده اند. با تلاش گروه کار منشور، از تعدد منشورها کاسته شد و تعداد آنها به چهار منشور رسيد و همچنین بر پایه این چهار منشور، اشتراکات و افتراقات آنها تنظیم و منتشر شد.

پس از برگزاری چهارمين سمینار-کنفرانس، گروه تدارک و سازماندهی، بر پايه نقشه راه از چهار طرف پروژه تقاضا نمود که تا پایان ماه می ۲۰۱۵ با توجه به حاصل کار، تصميم خود را در مورد "وحدت و شرکت در سازمان واحد" اعلام کنند. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و کنشگران چپ پاسخ خود را در مهلت تعیین شده اعلام نمودند. سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران پاسخ خود را با چهار ماه تاخیر در اختیار گروه تدارک و سازماندهی قرار داد. فشرده پاسخ طرف های چهار گانه پروژه وحدت چنین بوده است:

 **سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آوریل ۲۰۱۵ اعلام نمود:

"کنگره چهاردهم با صدور قرار جامعی راه طی شده تاکنونی را تایید و اعلام کرد که سازمان با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست."

**شورای موقت سوسیالیست های چپ در دهم ماه می ۲۰۱۵ اعلام نمود:

"از آنجا که این پروژه موفق به تبین پایه های نظری و تشکیلاتی مورد توافق چهار جریان بر مبنای یک منشور و یک اساسنامه نگردید، کنگره مشترک نمی تواند بر اساس نقشه راه شکل گیرد و برگزار شود." سپس در ۳۱ ماه اکتبر ۲۰۱۵ چنین تصمیم گرفت: شورای موقت" وحدت سه سازمان و کنشگران و به پیرو آن وظيفه گروه كار تدارك و سازماندهىِ اين پروژه را نيز، پس از انتشار گزارشى به افكار عمومى، خاتمه يافته مى داند".

 **کنشگران چپ نیز در پایان ماه می نظر خود را چنین بیان داشتند:

" در کنگره وحدت چپ شرکت می کنیم و در صورت فراهم نبودن شرایط برای وحدت همه جانبه در هیات "یک سازمان سیاسی چپ" به کنگره پیشنهاد جمعبندی از راه طی شده و برنامه ریزی مجدد برای ادامه پروژه وحدت با بهره گیری از تجارب بدست آمده را خواهیم داد."

 **پاسخ اتحاد فدائیان خلق ایران چنین بود:

متاسفانه در حال حاضر سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نمی‌تواند نسبت به تداوم این پروژه یا توقف آن نظر قطعی ابراز کند.

(جهت اطلاع علاقه مندان متن کامل پاسخ ها ضمیمه این اطلاعیه منتشر می شود.)

گروه تدارک و سازماندهی در مجموع برخورد فعالان این پروژه را در سطوح مختلف و در تمامی زمینه، مفید دانسته و کار مشترک را اندوخته ارزنده برای آنان و برای جنبش چپ ایران می داند.

گروه کار تدارک و سازماندهی

دهم نوامبر ۲۰۱۵

 -----------------

ضمیمه ها:

 پاسخ سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

نامه شما را دريافت کرديم. شما در نامه از سازمان ما خواسته بوديد که تا آخر ماه مه ٢٠١٥ تصميم سازمان را در مورد "وحدت و شرکت در سازمان واحد" اعلام کنيم.

چنانچه در جريان هستيد چهاردهمين کنگره سازمان ما از٢٠ تا ٢٢ فروردین ماه ١٣٩٤ (٩ تا ١١ آوریل ٢٠١٥) برگزار شد. اظهار نظر در مورد پروژه وحدت چپ در دستور کار کنگره قرار داشت. کنگره با صدور قرار جامعی راه طی شده تاکنونی را تایید و اعلام کرد که سازمان با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست.

برای اطلاع شما، قرار مصوب کنگره چهاردهم سازمان را ضميمه نامه کرده ايم.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

 -----------------

قرار کنگره ١٤ سازمان در مورد پیشبردِ پروژهٔ "شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ"

کنگرۀ سازمان با بررسی روند طی شده و دستاوردهای آن:
١. کوشش ارگان های پروژهٔ "شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ" در اجرای نقشۀ راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می نهد، و به تداوم این کوشش ها برای به سرانجام رساندن پروژه، به دیدۀ امید می نگرد.

٢. اعلام می کند که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست.

٣. اعضای سازمان را به شرکت گسترده در کنگره مشترک و مشارکت در تصمیم گیری های آن پیرامون طرح اسناد ارائه شده، نام تشکل و هر آن چه در دستور کار گنگره قرار خواهد گرفت، فرا می خواند.

در عین حال کنگره با ملاحظۀ سطح توافقات کنونی که هنوز تضمین کنندۀ یک وحدت حزبی پایدار نیستند و با تأکید بر ضرورت مشارکت نیروهای طرفهای پروژه در داخل کشور و پایگاه اجتماعی آنان:

٤. از طرح ها و ابتکاراتی که برای حل مشکلات پيش روی پروژه، و فراهم آوردن فرصت برای رفع نگرانی ها و دغدغه های موجود ارائه شوند، استقبال می کند.

٥. ارگانهای پروژه را به دقت بیشتر در چگونگی های تحقق یک وحدت پایدار و به روزرسانی نقشه راه فرا می خواند، از پیشنهادهای این ارگانها در این راستا استقبال می کند، و شورای مرکزی خود را برای بررسی این پیشنهادها و توافق های ممکن مختار می داند.

٦. کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه ای قابل اتکا می داند تا در صورت عدم توفیق کنگرۀ مشترک در تحقق وحدت به هر دلیل، به "اتحادی در راستای وحدت" در میان نیروهای پروژۀ وحدت، در اشکال مورد توافق، شکل داده شود.

١٥ آوريل ٢٠١٥

 -----------------

پاسخ شورای موقت سوسیالیست های چپ:

این جریان ابتدا در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر دهم ماه می ۲۰۱۵ پاسخ زیر را ارائه نمود:

مصوبۀ شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

در بارۀ چشم انداز "پروژۀ شکل دهی تشکل بزرگ چپ"

شورای موقت سوسیالیست­های چپ ایران در نشست عمومی خود در ٩ و١٠ ماه مه ٢٠١٥، برابر با ١٩ و٢٠ اردیبهشت ١٣٩٤ چشم انداز "پروژۀ شکل دهی تشکل بزرگ چپ" را با توجه به حاصل کار آن مورد بحث و بررسی قرارداد و تصمیمات و نقطه نظرهای زیر را به تصویب رساند:

١ ـ شورای موقت پروژه­ای را که با "فراخوان برای مشارکت در روند شکل­دهی تشکل بزرگ چپ" در ٥ نوامبر ٢٠١٢ از سوی سه سازمان سیاسی چپ و سپس با پیوستن جمعی از کنشگران چپ به آن، از جانب ٤ جریان آغاز شد، تلاشی مثبت در جهت نزدیکی بخشی از نیروهای چپ دموکرات و سوسیالیست کشور ما در مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در ایران ارزیابی می کند.

٢ ـ شورای موقت براین باور است که پروژۀ نامبرده دستاوردهایی ارزشمند داشته است. تدوین چهار منشور نظری ـ برنامه­ای، دو سند ساختاری و پیدایش هم گرایی های نظری و برنامه ای در روند بحث ها و کنفرانس ها و تهیه اسناد در میان فعالان پروژه از جملۀ این دستاوردها است.

٣ ـ شورای موقت براین ارزیابی است که پروژه­ با وجود همه ­ی تلاش­ های قابل ارج، موفق به تبیین پایه ­های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی مورد توافق چهار جریان تشکیل دهنده­ی پروژه، بر مبنای یک منشور و یک سند ساختار مشترک که لازمۀ ایجاد یک تشکل واحد چپ سوسیالیستی است نگردید.

با توجه به چنین وضعی، کنگرۀ مشترک به طور منطقی نمی تواند بر اساس پیش بینی نقشۀ راه شکل گیرد و برگزار شود.

٤ ـ شورای موقت ضمن تایید خطوط کلی منشور ٦ امضا بر این نظر است که با پایه قراردادن مبانی اصلی این منشور می توان با دو منشور تک امضا به منشوری مشترک رسید که چارچوبی باشد برای دستیابی به وحدت چپ و ایجاد یک تشکل چپ سوسیالیستی در مبارزه علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران. شورای موقت کماکان آمادگی خود را برای تلاش در این راستا اعلام می دارد.

 سپس در تاریخ ٨ آبان ١٣٩٤ برابر ٣١ اكتبر ٢٠١٥ در ارتباط با این پروژه مصوبه زیر را ارائه نمود:

مصوبه شوراى موقت سوسياليست هاى چپ ايران
در باره ى وحدت سه سازمان چپ و كنشكران چپ

شوراى موقت سوسياليست هاى چپ ايران در نشست عمومى خود به تاريخ ٣١ اكتبر ٢٠١٥ برابر با ٨ آبان ١٣٩٤ در تكميل مصوبه ١٠ ماه مه ٢٠١٥ (رجوع کنید به ضمیمه) نكات زير را به تصویب رساند:

١- شوراى موقت بر اين ارزيابى است كه پروژه اى كه با "فراخوان براى مشاركت در روند شكل دهى تشكل بزرگ چپ" در ٥ نوامبر ٢٠١٢ آغاز شد، موفق به تبيين پايه هاى نظرى، برنامه اى و تشكيلاتى لازم براى ايجاد يك سازمان چپ سوسياليستى در مبارزه عليه كليت نظام جمهورى اسلامى نشد.

٢- شوراى موقت، با حركت از واقعيت فوق، پروژۀ وحدت سه سازمان اتحاد فداييان خلق، فداييان خلق (اكثريت)، شوراى موقت سوسياليست هاى چپ و كنشگراى چپ را پايان يافته تلقى مى كند. به پيرو آن، وظيفه گروه كار تدارك و سازماندهىِ اين پروژه را نيز، پس از انتشار گزارشى به افكار عمومى، خاتمه يافته مى داند.

 -----------------

نظر کنشگران چپ:

قرار پیشنهادی کنشگران چپ در باره
"کنگره وحدت و سازمان واحد"

رفقای گرامی گروه کار تدارک و سازماندهی
نشست اخیر کنشگران چپ به منظور بحث و تصمیم گیری در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تشکیل شد. پس از بحث و گفتگو پیرامون پیشنهادات ارائه شده، قرار زیر از جانب اکثریت رفقای شرکت کننده مورد تصویب قرار گرفت:

در کنگره مشترک شرکت می کنیم و در صورت فراهم نبودن شرایط برای وحدت همه جانبه در هیات "یک سازمان سیاسی چپ" به کنگره پیشنهاد جمعبندی از راه طی شده و برنامه ریزی مجدد برای ادامه پروژه وحدت با بهره گیری از تجارب بدست آمده را خواهیم داد.

کنشگران چپ
می 2015

----------------

 پاسخ اتحاد فدائیان خلق ایران

به گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ
سازمان اتحاد فدائیان خلق، برای تصمیم گیری نهائی پیرامون پروژه «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» کنگره فوقالعاده ای در ماه ژوئن برگزار کرد. علیرغم بحث های طولانی پیرامون تداوم پروژه برای یک دوره معین ، حداکثر شش ماه، از یک سو و توقف پروژه بدلیل فقدان چشم انداز لازم برای رسیدن به یک منشور موسسان، از سوی دیگر جلسه موفق به دستیابی به یک تصمیم مشخص نشد و در نهایت تصمیم گرفت تا با انتخاب یک کمیسیون، شانس مجددی برای یافتن یک راه حل مشترک و مورد قبول اکثریت اعضاء سازمان به خود دهد. این کمیسیون هم پس از یک و ماه نیم تلاش، بدون حصول نتیجه به کار خود پایان داد.

بر اساس نقشه راه، دو سال پس از آغاز مباحث، سازمان می‌بایست نسبت به نتیجه کار اظهار کنند. متاسفانه در حال حاضر سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نمی‌تواند نسبت به تداوم این پروژه یا توقف آن نظر قطعی ابراز کند. (گزارش کامل کنگره فوق‌العاده در سایت سازمان منتشر شده است.)

ما آماده گفتگو با هیات‌های نمایندگی سه جریان دیگر در این پروژه برای توضیح وضعیت فعلی و تبادل نظر و شنیدن پیشنهادات آنها هستیم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شهريور ۱٣۹۴ - سپتامبر ۲۰۱۵

افزودن نظر جدید